Kalundborg Arkæologiforening

Kalundborg Arkæologiforening er en integreret del af Kalundborg Museum. Foreningen deltager i arkæologiske undersøgelser ledet af Museum Vestsjælland og Nationalmuseet, hvor medlemmerne bl.a. foretager udgravning, vandsoldning og detektorsøgning. Andre aktiviteter inkluderer rekognoscering på marker og langs kysten, ture til arkæologiske seværdigheder, arrangering af udstillinger, besøg på andre museer, foredrag, osv.

Arkæologiforeningen blev stiftet som udløber af et kursus arrangeret af Kalundborg Museum i maj 1986. Foreningen har omkring 70 medlemmer, både amatør- og fagarkæologer.

Arkæologiforeningens medlemmer skal være medlemmer af Kalundborg Museumsforening, som den er en del af. Arkæologiforeningen besidder den eneste faste plads i Museumsforeningens bestyrelse. Arkæologiforeningen er medlem af Danske Amatørarkæologer (DAA).

Arkæologiforeningen udgiver et medlemsblad tre gange årligt. Derudover publicerer foreningen orienteringer til medlemmerne (fotoreportager), artikler og rapporter her på hjemmesiden.

Kalundborg Arkæologiforenings bestyrelse:

Formand:
Helle Gjøl
Tlf. 21826247
morgjol@gmail.com

Næstformand:
Vacant

Sekretær og praktisk koordinator:
Bent Mortensen
Tlf. 21826238
bentmortensen6@gmail.com

Kasserer:
Karen Vestergaard
Tlf. 40315242
lindehoj@lund.mail.dk

Referent:
Karen M. Boysen
Tlf. 51969062
karen@ellemosegaard.dk  

Suppleant:
Nina Nyberg
Tlf. 60937734
ninanyberg@live.dk    

Suppleant:
Søren Rasmussen
Tlf. 60677733
soeren.tuegaard@gmail.dk 

Erosion af Sermermiut-bopladsen ved Ilulissat Isfjord

– en ikke-faglig vurdering af David I. Barry, Kalundborg Arkæologiforening, 2014

Søgning

Note: Danish only