Bygherre og arkæologi

Kontakt

Museets arkæologer træffes bedst på telefon eller mail.

Tlf.: 25 52 83 83 

E-mail: plan@vestmuseum.dk

Nyheder

arkæologi for bygherrer

Skal du i gang med at bygge nyt, byggemodne, etablere jordvarme eller foretage andre former for anlægsarbejder skal du være opmærksom på, at arkæologiske interesser kan komme i spil.

Hensyn til arkæologiske interesser er reguleret gennem Museumsloven.
På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig afhængig af dit projekt.

For at sikre en så smidig arbejdsgang som muligt for både dig og kulturarven anbefaler vi, at du på et tidligt tidspunkt tager kontakt til museets arkæologer, der vil kunne rådgive dig om dine muligheder.

Kontakt arkæologerne på tlf. 25 52 83 83 eller på e-mail plan@vestmuseum.dk

Museum Vestsjælland har det arkæologiske ansvar i Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg, Holbæk og Odsherreds Kommuner. Hvis dit anlægsarbejde skal foregå i en anden kommune skal du kontakte det museum, der har ansvaret for den pågældende kommune. Du finder en oversigt her!

Allerede tidligt i planlægningen kan bygherrer, rådgivere og planlæggere i kommuner, Region og Staten bede om en vejledende udtalelse om fortidsminder og arkæologiske interesser. Det sker efter Museumslovens §23.

særligt for amatørarkæologer

På Museum Vestsjælland har vi næsten daglig kontakt til amatørarkæologer. De fleste henvender sig, fordi de har fundet genstande, der skal til danefæbehandling, men nogle er også interesseret i at se arkæologerne grave eller måske ligefrem selv at deltage. Er du interesseret så kontakt arkæologerne og hør om dine muligheder.

Søgning

Note: Danish only