Skovrejsning og læhegn

Ved etablering af skove eller læhegn er den primære trussel oftest dybdepløjning, der virker ødelæggende på fortidsminderne. Du skal standse arbejdet ved fund af fortidsminder og tilkalde museet, hvis der findes fortidsminder. Derfor er det en god idé at kontakte museet på forhånd.

Nedenfor kan du læse mere om de særlige regler inden for området.

Privat skovrejsning med tilskud fra Staten

Når du skal rejse skov med statstilskud har Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen aftalt, at museerne skal have indflydelse på projektet. Museerne skal derfor komme med en udtalelse. Udtalelsen er evt. baseret på rekognosceringer og/eller en arkæologisk forundersøgelse. Udtalelsen angiver om der findes væsentlige fortidsminder på arealet. Er det tilfældet, vil man i de fleste tilfælde undgå dybdepløjning på stedet eller eventuelt tage det helt ud af skovrejsningsprojektet.

Slots- og Kulturstyrelsen har i tidsskriftet Skoven nr. 1 – 2015 udarbejdet artiklen “Skovdrift og fortidsminder – dialog og samarbejde“, som du kan hente!

Fortidsminder i skovene:

I vore skove findes mere end 15.000 fredede fortidsminder, som er beskyttet af lovgivningen. Det stiller store krav til den moderne skovdrift. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor udarbejdet vejledningen “Skovdrift og Fortidsminder – Bevaring af skovens kulturspor“, som du kan hente!

Læhegn:

Skal du etablere læhegn og ønsker 60% tilskud har Slots- og Kulturstyrelsen og FødevareErhverv aftalt, at museerne skal have indflydelse på jordbearbejdsningsmetoden. Rent praktisk betyder det, at du i forbindelse med din ansøgning skal vedlægge en erklæring fra museet, som FødevareErhverv benytter til at vurdere tilskuddet.

Erklæringen tager udgangspunkt i Slots- og Kulturstyrelsens skema (se link nedenfor), som du med fordel kan hente og udfylde med data om dit projekt og sende til museet, der derefter foretager en vurdering og udarbejder erklæringen. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk forundersøgelse inden erklæringen kan udarbejdes, men da de fleste læhegn er mindre end 5000 m2, vil det ofte ikke betyde omkostninger for dig.

Benyt dette skema ved læplantning.

Det letter museets sagsbehandling og svartid, hvis du kan levere læhegnenes placeringer i fx mapinfo-format.

Læhegn uden tilknytning til landbrug

Ved etablering af læhegn, der ikke knytter sig til landbrug som f.eks. afskærmning omkring bygninger gælder de samme regler som for byggeri. Læs derfor mere på siden ”Byggeri”.

Kulturstyrelsen har udarbejdet en folder ”Læhegn og Fortidsminder”, som du kan hente!

Søgning

Note: Danish only