Danefæ

“Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi”
Museumslovens §30, stk. 1

Hvis du finder genstande, der er omfattet af danefælovgivningen, skal du indlevere dem til danefæbehandling.
Du kan se en liste over, hvad der er danefæ her!

Hvor må man gå med metaldetektor?

Når du vil gå med metaldetektor skal du huske altid at få tilladelse fra jordens ejer. Endvidere skal du være klar over, at man ikke må anvende metaldetektorer på fredede fortidsminder og i Statsskovene.
Forhåbentlig giver din detektor signal om spændende fund under jordoverfladen og her skal du huske, at du kun må grave ned i pløjelagets dybde – typisk ned til 30 cm fra jordoverfladen.
Yderligere gravning må kun foretages af museets medarbejdere.

Du kan se Nationalmuseets vejledning om danefæ her!

Du kan se Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om danefæ her!

Sådan forbereder du din afsøgning

  • Kontakt jordens ejer og få dennes tilladelse til din afsøgning.
  • Medbring altid en gps og sørg for, at datum er indstillet til WGS84 eller Euref89. Du kan læse hvordan i vejledningen til din gps.
  • Fundne genstande skal pakkes i individuelle pose – gerne lynlåsposer – påskrevet dit eget fundnummer samt gps-koordinater.
  • Gå så vidt muligt systematisk på markerne – også selvom der ikke umiddelbart bliver gjort fund. Museet er meget interesseret i at vide, hvor der findes marker med fund, men også hvor der findes marker, hvor der trods intensiv afsøgning ikke er fund.

Indlevering af genstande til danefæbehandling

Udfyld et indleveringsark for hver enkelt fundområde og send det til plan@vestmuseum.dk eller medbring det ved indleveringen, så vi har det i elektronisk form.

  1. Du finder indleveringsarket her Du kan også oprette dig som bruger på DIME og registrere dine fund der.
  • Kontakt museets arkæologer på telefon 25 52 83 83 eller e-mail: plan@vestmuseum.dk og lav en aftale om indlevering, så du ikke går forgæves. Du kan aftale at indlevere dine genstande hos Arkæologisk Afdeling ved Holbæk eller på Ringsted Museum.
  • Ved indleveringen på museet vil en arkæolog gennemgå dine fund og i samarbejde med dig udfylde resten af indleveringsarket, som også er din kvittering for indleveringen.
  • Når din indlevering til museet er afsluttet, vil vi hurtigst muligt få behandlet dine genstande og indlevere dem til Nationalmuseet.
  • Bliver dine genstande erklæret for danefæ, vil du modtage besked direkte fra Nationalmuseet.

Søgning

Note: Danish only