Danefæ

“Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi”
Museumslovens §30, stk. 1

Hvis du finder genstande, der er omfattet af danefælovgivningen, skal du indlevere dem til danefæbehandling.
Du kan se en liste over, hvad der er danefæ her!

Hvor må man gå med metaldetektor?

Når du vil gå med metaldetektor skal du huske altid at få tilladelse fra jordens ejer. Endvidere skal du være klar over, at man ikke må anvende metaldetektorer på fredede fortidsminder og i Statsskovene.
Forhåbentlig giver din detektor signal om spændende fund under jordoverfladen og her skal du huske, at du kun må grave ned i pløjelagets dybde – typisk ned til 30 cm fra jordoverfladen.
Yderligere gravning må kun foretages af museets medarbejdere.

Du kan se Nationalmuseets vejledning om danefæ her!

Du kan se Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om danefæ her!

Sådan forbereder du din afsøgning

 • Kontakt jordens ejer og få dennes tilladelse til din afsøgning.
 • Medbring altid en gps og sørg for, at datum er indstillet til WGS84 eller Euref89. Du kan læse hvordan i vejledningen til din gps.
 • Fundne genstande skal pakkes i individuelle pose – gerne lynlåsposer – påskrevet dit eget fundnummer samt gps-koordinater.
 • Gå så vidt muligt systematisk på markerne – også selvom der ikke umiddelbart bliver gjort fund. Museet er meget interesseret i at vide, hvor der findes marker med fund, men også hvor der findes marker, hvor der trods intensiv afsøgning ikke er fund.

Indlevering af genstande til danefæbehandling

Fra og med 2024 er det kun muligt af aflevere detektorfund til danefævurdering hos os via DIME. Du kan oprette dig som bruger på DIME og registrere dine fund der.

Vi får rigtigt mange fund hvert år og vi har brug for din hjælp til at få dem ekspederet så hurtigt som muligt. Der er en række ting, du kan gøre for at hjælpe.

Digital forberedelse:

 • Udfyld identifikation. Er du i tvivl skal du bruge Ubestemt. Vi er ikke så glade for Afventer bestemmelse eller Rodekasse!
 • Udfyld datering efter bedste evne.
 • Udfyld altid hvilket materiale genstande er lavet af. Er du i tvivl kan du brug kategorien Ubestemt.
 • Det er også en stor hjælp, hvis du beskriver genstanden med et par ord.
 • Inden aflevering skal du gøre de fund klar, som du vil aflevere. Det skal du gøre både fysisk og i DIME.
 • I DIME skal du klikke de fund af, du vil indlevere via knappen Indleveres til lokalmuseum. I kolonne Indleveret skal kun stå de fund, du har med den pågældende dag. Andre fund, der er klar, men som du ikke indleverer efter aftale, skal fortsat have status som Færdigredigeret i DIME.
 • Ét fund tager lige så lang tid som 10 fund fra samme mark. Vent med at aflevere, hvis du regner med at gå på marken igen.
 • Aflever helst max 50 fund fra en mark, flere end det er svært at holde styr på.
 • Når du har klikket de fund af, der skal indleveres, generer du et Excel-ark via DIME over de fund, du har med. Det skal du sende til os på forhånd, når du laver en aftale. Og det er du klar til nu!


Kontakt museets arkæologer på telefon 25 52 83 83 eller e-mail:plan@vestmuseum.dk og lav en aftale om indlevering. Du kan lave en aftale om at indlevere enten i Holbæk eller i Ringsted.

Forbered dine genstande:

 • De fund du har med, skal ordnes efter matrikelnummer og ligge i DIME nummerrækkefølge inden for hver matrikel. Vi kan anbefale poselukkere til at holde styr på dine fund. Det er dem, som Inger viser her!
 • Undlad venligst at klipse, lime eller sømme poserne sammen!
 • Brug ikke helt små poser – vi skal skrive mange ting på dem!
 • Lad også gerne et hvidt felt på posen være frit, så vi kan skrive her.
 • Ved indleveringen på museet vil vi sammen udfylde din kvittering for indleveringen. Nu er du færdig.
 • Herefter giver vi dem journalnummer og x-nummer og sender dem til danefævurdering på Nationalmuseet.
 • I den proces kan de i DIME skifte status til Indlemmet i samlingen, men du må gerne få de fund retur, som ikke erklæres danefæ.
 • Bliver dine genstande erklæret for danefæ, modtager du besked direkte fra Nationalmuseet.


Husk, det er ikke kun danefæ, der har en kulturhistorisk værdi! Genstande der vidner om eksempelvis håndværk og handel er sjældent danefæ, men af stor kulturhistorisk interesse!

Har du eller lodsejer spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Indlevering af Danefæ i lukkeposer
Danefæ

Søgning

Note: Danish only