Skal du have etableret jordvarme?

Jordvarmeanlæg er en anlægstype, der har været i stigning i en årrække og selvom de ofte begrænser sig til mindre arealer, som f.eks. parcelhusgrunde, medfører etableringen, at eventuelle fortidsminder destrueres.

Hvis du skal til at etablere et jordvarmeanlæg bør du kontakte museet allerede i planlægningsfasen og få rådgivning om det bedst mulige forløb for dit projekt. Du kan på siden ”Byggeri” læse, hvordan du kontakter museets arkæologer og hvilke oplysninger vi har brug for.

Specielt for jordvarmeanlæg:

  • Langt de fleste jordvarmeanlæg etableres i private haver på så små arealer, at det oftest vil være museet, der finansierer en eventuel arkæologisk forundersøgelse. 
  • Hvis vi finder væsentlige fortidsminder på arealet skal de undersøges inden jordvarmeanlægget kan etableres. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse vil påhvile dig som bygherre. Da udgiften til den arkæologiske undersøgelse som regel står i et urimeligt forhold til udgiften til selve jordvarmeanlægget, vil Kulturstyrelsen ofte kunne give et tilskud til undersøgelsen. Du kan se Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om tilskud her!

Søgning

Note: Danish only