Digitale ressourcer

Som opfølgning på et detektormøde i Ringsted d. 7/6 2017, bringer vi nedenfor en liste over hjemmesider med kort og ortofotos, der blev nævnt i vores oplæg. Information på disse sider kan bruges til rekognoscering fra skrivebordet, supplement til ens egne iagttagelser i marken eller som en kilde til administrative oplysninger om den jord, man går på. Observationer herfra kan være en stor hjælp i jagten på nye lokaliteter.

Listen forsøges opdateret løbende, således at den afspejler de tilgængelige ressourcer der findes på internettet. Hvis du har forslag til hjemmesider som også bør fremgå, så send gerne en mail til os.

Liste over digitale ressourcer

Fund- og Fortidsminder:
Slots- og Kulturstyrelsens offentlige registrant og kort over fortidsminder i Danmark. Her kan findes oplysninger om fredede fortidsminder, bopladser, enkeltfund samt mange andre kategorier af arkæologisk interessante steder. Hvis man anvender GIS kan man desuden downloade de fleste oplysninger til brug i egne kort.
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/

Historiske kort på nettet:
Geodatastyrelsens portal til lokalisering af historiske kort. Kortene er scannet i høj opløsning og kan efter behov også downloades. En række ældre økonomiske kort indeholder oplysninger om bonitering, stednavne og dyrkningen på kortenes fremstillingstidspunkt. Denne information er som regel af stor nytte ved historiske undersøgelser, bl.a. er høj bonitet langt fra landsbyerne som regel et tegn for tidligere bebyggelse.
https://hkpn.gst.dk/

Kommunale WebGIS-sider:

http://kort.kalundborg.dk/spatialmap

http://kort.slagelse.dk/spatialmap

http://netkort.odsherred.dk/spatialmap

http://holbaekkortet.holb.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=221&custgrpid=44

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?page=soroe_kortet&Site=Soroe

Landsdækkende kortværk:

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap  (med direkte adgang til historiske kort, bl.a. Original 1/2-kort, via knappen ”GST”)

Øvrige nyttige sider:

Danmark set fra luften:
Det Kongelige Biblioteks digitalisering af historiske luftfotos af gårde, industri, landsbyer mv. fra 1930’erne og frem. Nyttig ved efterforskning af tidligere aktiviteter på en bestemt lokalitet, men i sig selv også en samling fantastiske billeder af Danmark i en nu svunden tid.
http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/

Google Earth:
Ortofotos fra forskellige årgange, hvoraf enkelte er forskellige fra de kommunale sider. Vær opmærksom på at nyeste version skal køres i Googles Chrome-browser.
https://www.google.com/earth/

Søgning

Note: Danish only