Indsamling af genstande og viden

Som statsanerkendt museum har Museum Vestsjælland en forpligtelse til at indsamle viden under forskellige former.

Gennem indsamling af genstande, arkivalier, fotos, interviews m.v. opnår vi kendskab til den del af kulturarven, vi har til opgave at interessere os for.

Gennem undersøgelses- og forskningsvirksomhed etablerer vi ny viden om Midt- og Vestsjællands kulturhistorie.

Læs mere om proceduren ved indlevering af genstande til museet under “Donering af genstande til museet”
Amatørarkæologer og detektorfolk henvises til siden “Særligt for amatørarkæologer”