Formål og ambitioner

Formål:

Vi er Midt- og Vestsjællands fælles hukommelse og skaber rum, hvor alle kan opleve og udforske vores rige kulturarv.

 • Hukommelse – både bagud, nu og fremover – MVE er en ”bank” for kulturarven

 • Skaber rum – både fysisk i form af tilgængelighed, men også rum forstået som muligheder

 • ALLE – vi skal sørge for, at vi har relevans for et bredt udsnit af vores borgere

 • Opleve og udforske – vi stiller viden til rådighed, men skal også give mulighed for at den enkelte kan udforske og arbejde videre med kulturarven

Ambition 1: Forskningen skal styrkes og integreres i museets formidling

 • Vi arbejder med forskningsbaserede særudstillinger og formidling

 • Vi skal indgå i og etablere, nationale og internationale forskningssamarbejder

 • Vi skal udvikle forskningsprojekter løbende

 • Vi prioriterer at al forsknings skal have et indbygget formidlingsaspekt, der henvender sig til ikke-forskere/museumsgæster

Ambition 2: Formidlingen skal øge museets synlighed og relevans lokalt, regionalt og nationalt

 • Vi vil vise det særlige ved Vestsjælland

 • Vi udarbejder specifikke tiltag til definerede målgrupper

 • Vi skaber rum og rammer for brugerinddragende aktiviteter

 • Vi udpeger en række kunst- og kulturhistoriske fælles satsområder

Ambition 3: Samarbejde med kommuner og lokale og regionale aktører skal styrkes yderligere

 • Vi arbejder for synlighed og ejerskab gennem samarbejde med kultur- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kommuner og borgere

 • Vi opsøger og samarbejder med lokale foreninger omkring indsamling og formidling

Ambition 4: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere

 • Vi arbejder fokuseret med udvikling af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø

 • Vi udpeger og efterlever fælles værdier

 • Vi samarbejder og kommunikerer respektfuldt på tværs i organisationen

 • Vi tager ansvar for organisationen og arbejder for enkle løsninger

 • Vi hjælper hinanden

 • Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der arbejder med konkretisering og implementering af ovenstående

Søgning

Note: Danish only