Faste udstillinger

Åbningstider

1. juli – 11. august
Mandag: kl. 10.00-16.00
Tirsdag: kl. 10.00-16.00
Onsdag: kl. 10.00-16.00
Torsdag: kl. 10.00-16.00
Fredag: kl. 10.00-16.00
Lørdag: kl. 10.00-16.00
Søndag: kl. 10.00-16.00

Særlig åbningsdag

Lørdag den 10. august: kl. 10.00-13.00
Søndag den 11. august: Lukket

Klosterstræde 18 er Holbæks gamle rådhus. Bygningen rummer bl.a. foredragssal, café og administration.

Rådhuset er en gulkalket, grundmuret bygning opført i 1844 i sen-empire stil. Arkitekten bag var kgl. bygningsinspektør F.F. Friis. Det gamle rådhus er i to fløje og to etager. Gadefacaden er fremhævet med en kvist over indgangspartiet, som bærer Christian VIII’s monogram. Det gamle rådhus er det første rådhus i byen, som er opført med henblik på offentlig administration. Ud over lokaler til byens og landdistrikternes administration indeholdt bygningen bl.a. arrestceller og brandstation. Rådhuset flyttede først fra Klosterstræde 18 i 1979.

Previous slide
Next slide

Klosterstræde 16 – Forhuset

Udstilling om Holbæk: fjorden, byen og oplandet fra middelalderen til 1870

Forhuset er en bindingsværksbygning i sen-renæssance stil.  Bygget omkring 1670 af sognepræst Søren May som privatbolig. Bygningen er i en etage med en stor gennemgående kvist og har stort set det samme udseende, som ved opførelsen.

Klosterstræde 12: Knabstrup keramik og andre håndværk

På Holbæk Museum har vi landets største samling af Knabstrupkeramik – over 1500 genstande. Knabstrup Lervarefabrik var i mange år en af de største arbejdspladser i Holbæk kommune. Udstillingen viser fotos og et repræsentativt udvalg af samlingen, herunder det kendte Bellman-stel og thé-stellene Tove og Birthe. 

Klosterstræde 12 indeholder også en lille udstilling om Holbæk lervarefabrik, et malerværksted anno 1900, samt et bødkerværksted fra Holbæk, som var i brug ca. 1900-1976.

Huset er tidligere håndværkerbolig, sandsynligvis fra 1700-tallet. Huset er en bindingsværksbygning i en etage. Gårdfacaden er forøget i bredden formentlig allerede i 1700-årene, og gadefacaden er fornyet omkring 1950

Klosterstræde 10: Mod - en udstilling om Danmarks besættelse og modstandskampen 1939-1945

Under besættelsen blev fronterne trukket skarpt op. Man kunne dukke sig og vente på, at det gik over. Eller man kunne involvere sig i modstandskampen. Tusindvis af danske og engelske mænd og kvinder engagerede sig – på trods af faren for opdagelse eller nedskydning. Kampen blev ført med livet som indsats. Det har krævet et helt ekstraordinært mod. Udstillingen fortæller om de svære valg, den enkelte har stået over for. 

Selve huset er sandsynligvis opført i 1700-tallet, måske allerede i 1600-tallet. Det er en bindingsværksbygning i to etager med pudset, fuget gadefacade. Huset har tjent som håndværkerbolig og var i en årrække i kommunens eje. Huset blev renoveret i 2003-05, hvor dets ydre blev ført tilbage til det udseende, bygningen havde omkring 1900.

Klosterstræde 8 - Arbejderbolig anno 1940.

Udstillingen illustrerer hverdagslivet for en arbejderfamilie i 1940’ernes Holbæk.
I 1938 flyttede familien Jacobsen ind i den lille 2½ værelses stuelejlighed med deres i alt 11 børn. Her lavede Johanne kaffe med Rich´s og Alfred gemte våben i kakkelovnen. Alfred var havnearbejder, og havde forskelligt løst arbejde. Fritiden blev flittigt benyttet i familiens kolonihave og til fiskeri fra egen båd. På den måde skaffede man ekstra forsyninger til den travle og nøjsomme husholdning. Denne blev varetaget af Johanne, der i perioder også havde ekstrajobs uden for hjemmet.  I de sidste besættelsesår måtte Alfred som kommunist gå under jorden. 

Museet har gennem interviews med børn og børnebørn fået den autentiske historie om familien Jacobsen og livet i og omkring lejligheden i Klosterstræde. Med søskendeflokken som konsulenter og hjælp fra privatpersoner og institutioner er det lykkedes at skaffe møbler og andre genstande, og ad den vej genskabe lejligheden som den så ud omkring 1940. Inventaret er ikke museumsgenstande og derfor må man gerne røre ved tingene hos familien Jakobsen.

Huset et en hvidkalket bindingsværksbygning i to etager, opført i 1700-tallet, måske allerede i 1600-tallet. 1. salen er en senere tilføjelse. Gadefacaden er meget ombygget, og bindingsværket er derfor ikke synligt fra gadesiden. Huset har tjent som håndværkerbolig og har en årrække været i kommunens eje. Bygningens ydre blev under en renovation i 2003-05 ført tilbage til det udseende, den havde omkring 1900. 

Bagstræde - Escaperoom: ”Mytteriet på skibet Den gode Hensigt".

Huset i Bagstræde er en gulkalket, grundmuret bygning opført i 1846 i sen-empire stil. Det var baghus til Klosterstræde 8 og beregnet til beboelsesudlejning. Huser nu museets escaperoom og et værksted til museets håndværker.

Book en tid til vores spændende escaperoom!
I er besætning på det transatlantiske handelsskib ‘Den gode Hensigt’ fra 1700-tallet. I er loyale mod kaptajnen og er derfor blevet slået bevidstløse og låst inde i kaptajnens kahyt. I skal finde kaptajnens skjulte våbenlager, som I kan bruge til at genvinde kontrollen over skibet og komme ud, inden det er for sent.

Bestil tid her vestmuseum/billetexpressen.dk

Hvis der igen ledige tider er lige nu, så send en forespørgsel til  booking@vestmuseum.dk om ekstra datoer. 

Købmandsgården - krambod og købmandshjem

Bygningen er indrettet med effekter fra første halvdel af 1800-tallet og indeholder krambod, folkestue, kontor og beboelse. På udvalgte dage holder Kramboden åbent. Her sælger madammen kopier af gammelt legetøj, krydderier og slik.

Købmandsgården er den eneste bygning i museumskomplekset, som er flyttet til museet fra et andet gårdkompleks i Holbæk. Bygningen er bindingsværk i to etager med murede vægfelter og svalegang. Købmandsgården er bygget i 1660 af købmand og skipper Christen Thomsen. Indtil begyndelsen af 1900-tallet har der været drevet handel af forskellig art i den gamle købmandsgård. I 1937 blev gårdkomplekset revet ned og hovedbygningen flyttet til dens nuværende plads. 

Bemærk, at soklen består af store, kvaderhuggede granitsten. Disse sten menes at være den sidste bevarede rest af Holbæks gamle sognekirke, Skt. Nicolai, som lå ved siden af købmandsgårdens oprindelige plads.

Købmandsgård på Holbæk Museum

Friskolen: Vestsjælland og Vestindien og ArkæoLab

Vestindien og Vestsjælland Holbæk Museum

Som det eneste museum i Danmark fortæller Museum Vestsjælland i udstillingen ”Vestsjælland og Vestindien” historien om den rolle, provinsen spillede i Danmarks 250 år lange tid som kolonimagt. Vi hører om store palæer i København bygget af formuer tjent på sukker fra Dansk Vestindien, men resten af landet var lige så dybt engageret i kolonialhandelen, og sporene fra Vestindien findes også i Vestsjælland. Det er historien om store rigdomme skabt på handel med sukker og sorte slavegjorte mennesker.

Læs mere om Vestsjælland og Vestindien.

På 1. sal finder du ArkæoLAB, hvor du kan være arkæolog for en dag. Her kan du finde ting fra fortiden, analysere fundene og bidrage med dine egne fortolkninger. Arkæolab er opbygget omkring tre forskellige udgravninger: Åmosen (stenalder), Svinninge (jernalder), Holbæk by (middelalder) og arkæologens kontor.

Friskolen en grundmuret bygning i to etager. Stueetagen opført i 1867 og 1.sal tilføjet 1888. Skolen blev oprettet i 1842 og var i brug indtil begyndelsen af 1900-tallet. Under 1. verdenskrig blev friskolen anvendt som kaserne for sikringsstyrken, og i årene efter krigen blev den benyttet som husvildebolig.

Baghuset - Interiører fra landbohjem

Baghuset blev opført omkring 1670 af sognepræst Søren May. Huset er en rødkalket bindingsværksbygning i en etage, som oprindeligt var indrettet til stald, lade, vognport og kamre til tjenestefolkene.  I 1844 overtog Holbæk Købstad bygningen og indrettede den som fattiggård. Her blev lemmerne indkvarteret i to store rum. Ét til kvinder og ét til mænd. Rummene fungerede som både sovesal, spisesal og arbejdsrum.

Fattiggården blev nedlagt i 1909. De arbejdsdygtige lemmer blev overført til arbejdsanstalten ved sygehuset og resten flyttede til “De Gamles Hjem” (nuværende Holbækhus). I 1915 reddede museet baghuset fra nedrivning, og efter en omfattende restaurering 1916-18, blev bygningen taget i brug til udstillinger i 1919.

Klosterstræde 14 - Borchs Haandgjerningsskole

Borchs Håndgjerningssskole

Borchs Haandgjerningsskole huser museets tekstillaug, kontor og håndbogsbibliotek. Det gule bindingsværkshus er opført omkring 1670 og var oprindeligt en del af Søren Mays gård, hvor der i dag kun er forhus og baghus tilbage. 1. salen blev først tilføjet i 1800-tallet, og huset fremstår i dag som en selvstændig bygningsdel. Huset er ikke åbent for besøgende.

Elefantapotekets Ishus

Ishuset ligger på hjørnet af Bysøstræde og Bagstræde og er ikke en del af selve museumskomplekset. Huset er et lille, rødkalket bindingsværksbygning i 1½ etage opført mellem 1857-67. Her opbevaredes blokke af råis, som blev hentet enten i bysøen tæt ved eller på fjorden i strenge vintre. Isoleret med fx tørvemuld kunne isen holde sig hele året igennem. På apoteket anvendte man isen til produktion af lægemidler.

Holbæk Museum Ishuset

Tepavillonen

Tepavillonen er opført ca. 1850 af fyrrebindingsværk med murede vægge og belagt med zinktag. Oprindeligt havde pavillonen gipsloft og bræddegulv. Pavillonen lå i apotekerens have og blev anvendt til rekreative formål. I 1937 blev apotekerhaven omdannet til offentlig park, og pavillonen blev flyttet til Sct. Elisabeth Hospital (i dag Elisabethcentret). Her stod den indtil 1990, hvor pavillonen atter blev taget ned på grund af en udvidelse af centret. I 2000 blev den gamle tepavillon genopført på sin oprindelige plads i Apotekerhaven (Bysøparken).

Mennesket, fartøjet og fjorden

Udstillingen fortæller om fjordfiskeriet, gæve fiskerkoner og en stor viden om håndværk.
‘Mennesket, fartøjet og fjorden’ handler om livet ved og på fjorden, om fjordfiskernes fiskeri, afsætningsmuligheder og de flade Strandhusepramme, Isefjordsjoller og fiskerbåden ’Flid’.
Udstillingen er på Holbæk Havn i Kystlivscenteret, som danner ramme for formidlingen af byens maritime historie og det maritime håndværk.

Bådebygger og rebslager bruger museets mange udstillede fartøjer som modeller, når der skal bygges kopier af de fine joller og pramme i hallen. Her er også en maritim legeplads til de yngste.
I kan også kigge ind i Marie Olsens fiskesalg og læs om hendes arbejde med at give fiskerne mulighed for et anstændig afkast på deres fangst.
Museum Vestsjælland udbyder gruppeture til Holbæk Havn, læs mere.

OPLEV HOLBÆK HAVN

Se også filmen om alle de maritime aktiviteter på Holbæk Havn, skibsværftet og Nationalmuseets fartøjssamling der bliver renoveret.

Lodsbåden

KDL Lodsbåden ejes af Holbæk Museum og drives af frivillige medlemmer i et skibslaug. Den gamle lodsbåd blev museumsskib i 1999 og har siden gennemgået en større restaurering for at bringe skibet tilbage til dets oprindelige udseende. De mest omfattende forandringer er foregået på Holbæk Skibsværft, mens Skibslauget selv står for aptering, samt de mindre omfattende istandsættelser og vedligeholdelsen.

Læs mere om Lodsbåden her.

Lodsbåden på sejltur

Åbningstider på holbæk museum

Åbningstider 2024

1. juli – 11. august
Mandag: kl. 10.00-16.00
Tirsdag: kl. 10.00-16.00
Onsdag: kl. 10.00-16.00
Torsdag: kl. 10.00-16.00
Fredag: kl. 10.00-16.00
Lørdag: kl. 10.00-16.00
Søndag: kl. 10.00-16.00

Særlig åbningsdag

Lørdag den 10. august: kl. 10.00-13.00
Søndag den 11. august: Lukket

12. august – 13. oktober
Mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 10.00-16.00
Onsdag: kl. 10.00-16.00
Torsdag: kl. 10.00-16.00
Fredag: Lukket
Lørdag: kl. 10.00-16.00
Søndag: kl. 10.00-16.00

Særlig åbningsdage

Lørdag den 17. august: kl. 10.00-13.00
Søndag den 18. august: Lukket
Lørdag den 24. august: kl. 10.00-13.00
Søndag den 25. august: Lukket
Lørdag den 31. august: kl. 10.00-13.00
Søndag den 1. september: Lukket

14. okotber – 20. oktober
Mandag: kl. 10.00-16.00
Tirsdag: kl. 10.00-16.00
Onsdag: kl. 10.00-16.00
Torsdag: kl. 10.00-16.00
Fredag: kl. 10.00-16.00
Lørdag: kl. 10.00-16.00
Søndag: kl. 10.00-16.00

Særåbning

Onsdag den 16. oktober: Kl. 18.00-21.00

21. oktober – 22. december
Mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 10.00-16.00
Onsdag: kl. 10.00-16.00
Torsdag: kl. 10.00-16.00
Fredag: Lukket
Lørdag: kl. 10.00-16.00
Søndag: kl. 10.00-16.00

 

23. december 2024 – 7. februar 2025
Holbæk Museum holder lukket, men åbner igen lørdag den 8. februar 2025

Søgning

Note: Danish only