KDL Lodsbåden

Flydende formidling af lodseri på fjorden

KDL Lodsbåden er i dag museumsskib med base i Holbæk træskibshavn. Lodsbåden virkede som lods- og havnebåd i mere end et halvt århundrede, dengang skibsfarten endnu spillede en rolle. Lodsbåden vedligeholdes og sejles af frivillige i museets skibslaug. Skibslaugets formål er dels at medvirke til at bevare en af Isefjordens karakteristiske gamle træbåde, dels at formidle kulturhistorien om Holbæk som havneby med skibsfart og skibsbyggeri ved fjorden.

Lodsbåden med kendingsbogstaverne KDL er medlem af Træskibs Sammenslutningen (TS) og deltager – så vidt muligt – i det årlige Pinsetræf. Skibslauget er medarrangører af TRÆF FJORDENS TRÆBÅDE – et årligt træf for både som er bygget i Isefjordsområdet eller har fungeret som brugsbåde her.

Skibslauget kan altid bruge flere medlemmer. Skriv til museet på holbaek@vestmuseum.dk for at melde dig ind!

Lodsbåden på sejltur

KDL Lodsbådens historie

I 1922 blev KDL lodsbåden bygget til Rørvig Lodseri på Frederikssunds skibsværft. Motor: 12 HK Råoliemotor med glødehoved-tænding, Aabenraa Motorfabrik. 

Takket være velvillig støtte fra mange virksomheder og fonde, kunne Holbæk Museum i 1999 købe Lodsbåden. 

KDL Lodsbåden ejes i dag af Holbæk Museum og drives af frivillige medlemmer i et skibslaug. Siden den gamle lodsbåd blev museumsskib i 1999, har den gennemgået en større restaurering for at bringe skibet tilbage til dets oprindelige udseende. De mest omfattende forandringer er foregået på Holbæk Skibsværft, mens skibslauget selv står for aptering, samt de mindre omfattende istandsættelser og vedligeholdelse.

Holbæk Museums lodsbåd har været på værft hos Søfart og marine Håndværk, Nationalmuseet.  De spanter der skulle skiftes er skiftet, stævnen er færdig og  klædning/skibssiden er blevet gennemgået. 

Se KDL Lodsbådens historie i årstal samt alle dem vi skylder en stor tak for deres støtte igennem årerne. 

Frivillige i skibslauget

Skibslauget mødes i ‘lodshuset’ på havnen den 1. mandag i ulige måneder, hvor arbejdet på båden og laugets aktiviteter planlægges. I sejlsæsonen er der aktivitetsdage hver tirsdag, hvor de fremmødte sejler eller arbejder på båden. Hvert medlem kan melde sig til en eller flere arbejdsgrupper, der har forskellige ansvarsområder.

Skippere på Lodsbåden har kendskab til sejlads på niveau med duelighedsprøven og har sejlet mange timer med Lodsbåden.
Kun medlemmer af museumsforeningen ved Holbæk Museum kan deltage i sejlads med Lodsbåden.

Læs mere om museumsforeningen her.

Arbejdsgrupperne:
Formandsgruppen (kun valgte).
Historie- og formidlingsgruppen
Motorgruppen
Riggergruppen
Tømrergruppen
Vedligeholdelsesgruppen
Skippergruppen (kvalifikationer kræves)

alle er velkommen

KDL Lodsbåden drives af frivillig arbejdskraft og støttes økonomisk af Skibsbevaringsfonden, Lodsbådens Venner, fonde og private bidrag.

Et medlemskab af Skibslauget eller Lodsbådens Venner koster årligt kr. 300.

Som medlem af Skibslauget kan du sejle og aktivt arbejde – så meget du lyster – med vedligeholdelse og restaurering af et smukt gammelt, rundgattet træskib, samt deltage i og sætte dit præg på laugets aktiviteter.
Som medlem af Lodsbådens Venner støtter du økonomisk arbejdet med Lodsbåden og kan deltage i skibslaugets aktiviteter.

Som medlem af skibslauget eller Lodsbådens Venner er du med i museumsforeningen på Holbæk Museum. Du får blandt andet nyhedsbreve om museets aktiviteter, samt gratis adgang til Holbæk Museum samt ½ pris på entreen til de andre museer i Museum Vestsjælland.

Kontakt Holbæk Museum: tlf.nr.: 59 43 23 53 eller send en mail til: holbaek@vestmuseum.dk

Frivillige i arbejde på lodsbåden

Søgning

Note: Danish only