Våben i Vestsjælland – flot fondsbevilling

Forskningsprojektet The Notion of Power – Våben i Vestsjælland, ved museumsinspektør og ph.d. Trine Louise Borake fra Museum Vestsjælland har netop modtaget en gavmild donation fra Augustinus-Fonden. Tidligere har Beckett- Fonden doneret til samme projekt.

Fortidens våben og krigerudstyr er ikke bare fascinerende genstande fra en svunden tid. De fortæller også om magtalliancer, status og ritualer, om samfundets indretning og udvikling og om menneskelige relationer og ambitioner. Projektet Våben i Vestsjælland stiller netop skarpt på våben og deres rolle i samfundsorganisationen i det 1. årtusinde. Projektet tager udgangspunkt i genstandsstudier, og her kommer de mange detektorfund fra de seneste årtier i spil. Også forsvarsanlæg vil blive inddraget og undersøgt i projektet bl.a. gennem arkæologiske undersøgelser.

Våbenfund
Selvom der er indleveret en stor mængde detektorfund, udgør våbenfund og rytterudstyr stadig en overraskende lille del af det samlede arkæologiske materiale. Deres antal, fundkontekst og udtryk harmonerer ikke med den betydning de tildeles i den forhistoriske fortælling. Det vil projektet søge en forklaring på.

Trine Louise Borake glæder sig helt enormt til at dykke ned i den magtpolitiske organisering i samtiden igennem studier i af våbenfund og hun tilføjer: ” Vestsjælland har mange dygtige detektorfører og har set en enorm stigning i detektorfund de seneste mange år. De nye fund kalder på en detaljeret kortlægning og revideret syntese af våbenfund og rytterudstyr som middel i et magtpolitisk spil. Med projektet håber jeg, vi i fællesskab kan blive bedre til at identificerer og forklare våbnenes tilstedeværelse eller fravær, deres funktion og symbolik.”

Den perfekte arbejdsmark
Vestsjælland udgør en perfekt arbejdsmark som baggrund for et sådant projekt. Især området ved Boeslunde syd for Slagelse har et enormt uudnyttet potentiale, som sætter andre pladser som Lejre, Tissø og Jelling i perspektiv på grund af den lange pladskontinuitet, der rækker tilbage til bronzealderens mest spektakulære guldfund.

Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen er glad og stolt over donationerne.

”Med de økonomiske tilskud har Museum Vestsjælland sammen med samarbejdspartnerne mulighed for at gå i dybden med forskningen i det righoldige fundmateriale fra Midt- og Vestsjælland. Derved kan vi bidrage til en yderligere nuancering og forståelse af fortidens genstande og samfundsstrukturer”.

Projektet, der løber fra midten af 2023 til slutningen af 2024, bliver udført i et samarbejde med Nationalmuseet og præsenteret via en række forskellige formidlingstiltag.
Kontakt: Trine Louise Borake på 2028 7147 eller trb@vestmuseum.dk

Sidst ændret:
Del nyhed:

Andre nyheder

TV 2 Øst artikel

5000 år gamle menneskeknogler myldrer frem

Museums Vestsjællands arkæolog Lone Claudi-Hansen fortæller om fundet af kraniet i Skælskør Efter tre års intenst arbejde er det endelig lykkes arkæologerne at komme ned

Søgning

Note: Danish only