Bliv partnerskabsskole

Partnerskaber

Museum Vestsjælland arbejder tæt sammen med skoler i vores seks kommuner for at udvikle nye undervisnings- og kulturtilbud, der understøtter uddannelsesinstitutionernes kompetence- og læringsmål.

Samarbejdet mellem museets undervisere og uddannelsesinstitutionernes lærere og pædagoger afhænger af det enkelte undervisningsprojekt herunder eksempelvis fagkombinationer, graden af inddragelse og medudvikling.
Fælles for alle vores samarbejder er en ligeværdig tilgang til udviklingsarbejdet med respekt for hinandens fagligheder og kerneområder.

Nogle samarbejdsrelationer udmønter sig i mere etablerede partnerskaber, der er karakteriseret ved et vedvarende og kontinuerligt samarbejde mellem skolernes lærerteams og museets undervisere.

Hvis du har en idé, eller ønsker at være med kan du kontakte museets Undervisnings- og Udviklingsansvarlig Marlene Kramm på
Tlf: 41 37 92 53
Mail: mar@vestmuseum.dk

Partnerskabsmodeller i den åbne skole

Få inspiration til at arbejde med lærende partnerskaber mellem skoler og museer i dette materiale. Det indeholder:

  • Partnerskabsmodeller for samarbejde mellem museum og skole.
  • Gode råd om implementering og udvikling af partnerskabsarbejde.
  • Case-eksempler på partnerskaber mellem Museum Vestsjælland og lokale skoler.
  • Udtalelser fra museer og skoler om forskellige aspekter af partnerskabsarbejde.

Læs mere om partnerskabsmodeller i åbne skoler

Søgning

Note: Danish only