Spændende udgravning ved Lille Grandløse

Museets arkæologer har de seneste måneder været i gang med en større undersøgelse forud for boligbyggeri ved Lille Grandløse, i den sydlige del af Holbæk, efter at der i prøvegravningen blev påvist treskibede langhuse og hegnsforløb fra jernalderen.

Da vi i oktober begyndte at rømme mulden af, som led i den egentlige arkæologiske undersøgelse, viste markerne sig dog at gemme på langt mere. Vi har nu afdækket op mod 15 hus- og hegnskonstruktioner, deriblandt et knap 40m langt treskibet langhus (K3), med bevarede vægstolper og indgangspartier, og yderligere to meget flotte huse, hvoraf det ene har tagbærende vægge (K4), og det andet ligner den store huskonstruktion med tagbærende stolper indvendigt og flotte bevarede vægforløb (K9). Husene kan ud fra deres form føres tilbage til tidlig jernalder, vikingetid og tidlig middelalder.

K3
K4
K9

Felterne rummer desuden meget flotte og velbevarede grøfter, hvoraf nogle har fungeret som skelgrøfter og andre som drængrøfter, der har ført regnvand ned mod lavningerne. I grøfterne er der smidt forskelligt affald af jern, herunder nagler og beslag, samt en del dyreknogler og enkelte keramikskår. Der er fundet en enkelt borgerkrigsmønt i den ene grøft, som kan dateres til tidlig middelalder, samt keramik med østersøornamentik.

Lille Grandløse er i dag en lille landsby i udkanten af Holbæk, som har en romansk kirke der blev opført i midten af 1100-tallet, men stednavnet -løse kan stamme helt tilbage fra jernalderen. De nye spændende fund belyser vigtige aspekter af kontinuitet og udvikling i overgangen mellem yngre jernalder og vikingetidens bebyggelser og de tidligmiddelalderlige landsbyers opståen, som er vigtige både lokalt, og på et større regionalt plan.

Under mulden er der også spor efter mennesker fra bondestenalderen (3900-1800 f.v.t.). Herfra har vi fundet et toskibet hus, der har ligget tæt på en lavning, med fund af flintegenstande fra perioden. Et andet sted på marken ligger en neolitisk grøft samt et mindre kulturlag, som også er rige på flintegenstande og ornamenteret keramik. Endelig har vi fundet et kogegrubefelt fra bronzealderen eller starten af jernalderen.

Vi er fortsat i gang med undersøgelserne og i begyndelsen af næste år, starter den sidste etape ud mod Roskildevej, som rummer et større felt med endnu flere kulturlag fra stenalderen og en aktivitetsplads tilknyttet jernalder-middelalder-perioden i form af gruber med håndværksaffald såsom slagge m.m.

Vi glæder os til at indlede næste etape i det nye år.

Sidst ændret:
Del nyhed:

Andre nyheder

Royal Run 2024

Fornemt royalt besøg

Mandag den 20. maj havde vi i Kalundborg fornemt royalt besøg. Dronning Mary kiggede forbi på vores stand lige ved starten af Royal Run og

Søgning

Note: Danish only