Lokal arkæologisk udgravning når Slots-og Kulturstyrelsens Top-10

Museum Vestsjælland har i 2022 haft travlt med at udgrave en overpløjet jættestue ved Skælskør, der blandt andet har afdækket et helt nyt og ukendt gravkammer og 5000 år gamle menneskeknogler. Udgravningen er kommet med på Slots- og Kulturstyrelsens top- 10 liste over årets mest imponerende arkæologiske fund. Herunder kan du læse mere om fundet og den spændende udgravning og via dette link kan du læse Slots- og Kulturstyrelsens pressemeddelelse med årets Top-10 over årets mest imponerende arkæologiske fund.


Julegave fra bondestenalderen

Detektorføreres fund af menneskekranie leder vej til jættestue
Mens langt de fleste af os havde travlt med de mange traditionsrige juleforberedelser kort før juleaften 2021, var to detektorførere taget ud til en mark ned til Noret i Skælskør, hvor de afsøgte den nyharvede mark med metaldetektor i jagten efter metalgenstande fra jernalderen. Muldens julegave til de to detektorførere var dog hverken guld eller sølv, for pludselig tittede et menneskekranie frem af den sorte muld.

Delvist udgravet kranium fra den store jættestueundersøgelse.

Detektorførerne kikkede nærmere på jorden omkring kraniet, og efterhånden dukkede flere knogler frem på forhøjningen, hvorfra der er vid udsigt over Skælskør og Noret. De kontaktede derfor straks Museum Vestsjælland, og en kort undersøgelse på stedet fastslog, at der var tale om resterne af en stor jættestue fra bondestenalderen. Der kunne kun være tale om den store stenbyggede gravhøj, der i 1884 var blevet beskrevet som en af Sjællands største jættestuer. I 1893 var jættestuen blevet nedbrudt, og de tonstunge sten fjernet, sandsynligvis fordi de skulle genanvendes ved opførelsen af en bygning, bro eller vej. Nu var resterne af jættestuen dukket op til overfladen igen.

Jættestuer er store gravkamre, der er bygget af tonstunge sten i tiden omkring 3300-3200 f.Kr. En lang snæver gang er anlagt vinkelret på kammeret, så man kunne komme ind og ud af gravhøjens indre. Gennem oldtiden er der blevet foretaget flere begravelser af mange mennesker og gravgaver i en over 1000-årig periode. Jættestuens gravkammer er omsluttet af en gravhøj.

Jættestue
På billedet får man et godt indtryk af Jættestuens konstruktion.

Udgravning i Skælskør
I sommeren 2022 gik Museum Vestsjælland i gang med en udgravning af jættestuen ved Skælskør. Den viste sig at rumme resterne af et elleve meter langt gravkammer samt den tilhørende knap seks meter lange gang, der let lader sig erkende som stenlægninger og store stenspor, hvor de tunge sidesten i sin tid har stået. I højfylden ses flere detaljer om jættestuens konstruktion, og sandsynligvis også de allersidste rester af sekundære begravelser i højfylden. Derudover er et helt nyt og stort gravmonument dukket op umiddelbart vest for jættestuekammeret og med samme retning som dette. Det ca. 12×6 meter store gravmonument er omkranset af en lerrende, og det er fra gravkammeret i dette anlæg, at de mange menneskeknogler stammer, sammen med ravperler, en økse, tværpile, keramik og muslingeskaller. Muligvis er det resterne af endnu et gravkammer fra en jættestue? Det vil fremtidige undersøgelser formentlig kunne afklare.

dronefoto af jættestuen
Dronefotoet giver et godt overblik over den omfattende udgravning.

Fredede fortidsminder
Selvom der findes knap 700 bevarede jættestuer i Danmark, er de fredede jættestuer netop fredede fortidsminder, hvor der kun foretages de nødvendige restaureringer for at bevare de stenbyggede gravhøje for eftertiden. Det er derfor sjældent, at der er mulighed for omfattende undersøgelser af en jættestues konstruktion og opbygning. Udgravningen af jættestuen ved Skælskør rummer derfor vigtige informationer om konstruktionen og brugen af de 5000 år gamle gravmonumenter, deriblandt de mange ritualer, gravskikke og øvrige gravlæggelser, der gennem tiden er foregået i og omkring jættestuerne.

Gravmonumenterne ligger umiddelbart under muldlaget på marken og pløjes langsomt op. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen finansieret undersøgelsen af jættestuen og den tilstødende grav fra en pulje til dyrknings- og erosionstruede fortidsminder.

 

 

Sidst ændret:
Del nyhed:

Andre nyheder

Royal Run 2024

Fornemt royalt besøg

Mandag den 20. maj havde vi i Kalundborg fornemt royalt besøg. Dronning Mary kiggede forbi på vores stand lige ved starten af Royal Run og

Vibeke, Pernille, Susanne og Rose der står bag kulturtilbuddet for demensramte i Sorø Kommune

Fast kulturtilbud for demensramte i Sorø

Samtalecafé for demensramte med Sorø Bibliotek, Sorø Museum og demensteamet i Sorø er nu blevet en fast ramme for kulturelle oplevelser for mennesker med tidlig

Søgning

Note: Danish only