Den rette stemning –
stoflige virkninger i landsforeningen Bedre Byggeskiks arkitektur

Ph.d.-projekt gennemført af Pernille Henriette Wiil og afsluttet november 2016

Landsforeningen Bedre Byggeskik (1915-1965) blev stiftet for at højne den arkitektoniske kvalitet i de danske landområder. Landsforeningens eftermæle er præget af forestillingen om ’godt håndværk i gode materialer’ samt af et af dansk arkitekturs mest fremtrædende værdisæt ’stoflighed og enkelhed’. Afhandlingen ønsker at konkretisere betydningen af materialer og stoflighed, og udforsker derfor materiale- og overfladevirkninger i Bedre Byggeskiks arkitektur og arkitekturprogram. Dette gøres dels gennem analyser af foreningens tekster, anvisninger og foredrag og dels gennem analyser af materiale- og overfladevirkninger i tre eksemplariske Bedre Byggeskik-huse.

Igennem et atmosfæreteoretisk perspektiv påviser afhandlingen, at arkitekturens overflader, materialer og stofligheder har formative egenskaber, idet disses udstråling stemmer menneskers befindende og påvirker deres indstilling til dem selv og deres omgivelser. I forlængelse heraf dokumenteres det, hvordan Bedre Byggeskiks æstetiske projekt var et folkeopdragende projekt. Arkitekturen og dens materialer skulle skabe omgivelser, hvori atmosfærer af tilbageholdenhed, flid, omhu og orden befordrede, at særlige mentalitetstilstande kunne trives i den danske befolkning.

Projektet er skrevet af Pernille Henriette Wiil i et samarbejde mellem Museum Vestsjælland og Roskilde Universitet med støtte fra Region Sjælland og Realdania. 

Hent hele afhandlingen når du trykker her

Søgning

Note: Danish only