Bondestenalderens rituelle måltider

Museum Vestsjælland har modtaget 1.206.000 kr. i støtte fra Kulturministeriets Forskningspulje til et Ph.d.-projekt om bondestenalderens madskikke og rituelle måltider.

Dyreknogler, forkullet korn og lerkar – spor efter mad er en af de mest omfangsrige kilder i det arkæologiske materiale. Men mens vi har et godt kendskab til hvilke korn, der blev høstet, og hvilke dyr der blev slagtet, ved vi kun lidt om, hvordan fødevarer blev forarbejdet og tilberedt i forhistoriske samfund og hvilke sociale og rituelle fællesskaber, der omgav måltidet.
Bondestenalderens midte, for omkring 5000 år siden, er karakteriseret af spor efter udprægede rituelle aktiviteter, der blev praktiseret ved de mange megalitgrave, ved store samlingsanlæg og ved ofringer af lerkar og mad i moser og søer.

Rituelle fællesskaber
I det arkæologiske materiale udgør mad og den systematiske destruktion af lerkar kernen i disse ritualer. Det er projektets hypotese, at sociale og rituelle fællesskaber centreret omkring måltidet og ofring af mad og drikke spillede en afgørende rolle i bondestenaldersamfundenes transformation til en fuldtudviklet landbrugslivsstil med de sociale og identitetsmæssige forhandlinger, en ny verdensopfattelse og ændrede ejerskabsforhold til jorden som denne ændring medførte.

Læs hele pressemeddelelsen her

Sidst ændret:
Del nyhed:

Andre nyheder

TV 2 Øst artikel

5000 år gamle menneskeknogler myldrer frem

Museums Vestsjællands arkæolog Lone Claudi-Hansen fortæller om fundet af kraniet i Skælskør Efter tre års intenst arbejde er det endelig lykkes arkæologerne at komme ned

Søgning

Note: Danish only