Undervisningsmaterialer

Undervisningsmateriale

Skole som i gamle dage (0.-3. kl.)

Klik her for at downloade

I dette hæfte kan I læse om, hvordan det var at gå i skole for 100 år siden. Hvad blev der undervist i? Hvordan lærte eleverne at læse, skrive og regne? Hvordan var skolen på landet? Og i byen? Hvilke regler fulgte eleverne i timerne, og hvad foregik der i frikvartererne?

 

Det særligt danske? (7.-10. kl.)

Klik her for at downloade

I dette undervisningsmateriale danner perioden 1864-1920 af Sønderjyllands historie udgangspunkt for et arbejde med, hvad det særligt danske er. Materialet er sammensat af en række historiske nedslagspunkter og temaer. Hvert tema har arbejdsopgaver tilknyttede, der udfolder emnet og bidrager med forskellige vinkler på spørgsmålet:

Hvad vil det sige at være dansk?

Vores historier – et undervisningsmateriale om dansk kolonialisme i Vestindien (7.-10. kl. samt ungdomsuddannelser)

Klik her for at downloade dansk version og her for en engelsk version

Undervisningsmaterialet handler om dansk kolonialisme i Caribien. I materialet gennemgås dansk-vestindisk historie med det formål at få eleverne til at reflektere over, hvordan historie opleves, erindres, bruges og fortælles. Undervisningsmaterialet er bygget op omkring elevopgaver og diskussionsspørgsmål som tager udgangspunkt i historiebrug og lægger op til undersøgelser af historien gennem et bredt kildebegreb, hvor både kunst, museumsgenstande og sociale medier også bliver indgangsvinkel til fortidens betydninger og bidrager til at udvide elevernes historieforståelse.

Kampen om magten (4.-6. kl.)

I dette materiale kommer man omkring middelalderen i Vestsjælland. Start med at læse Kampen om magten og brug herefter opgavebogen. I opgavebogen er der også ideer til steder man kan besøge i Vestsjælland, hvor middelalderen stadig er synlig i landskabet. Eleverne kan også lave deres eget spil på side 19 i opgavebogen. Spillepladen eller kortet kan i printe ud nedenfor.

Kampen om magten – læsehæfte

Kampen om magten – opgavebog

Kampen om magten – kort

Søgning

Note: Danish only