Pædagogisk profil

pædagogisk profil

I Skoletjenesten på Museum Vestsjælland tager vi udgangspunkt i vores unikke, lokale historie. Mødet med lokalhistorien skal give børn og unge nye oplevelser med og perspektiver på deres hjemegn. Samtidig knytter lokalhistorien an til centrale dele af Danmarks- og Verdenshistorien.

Det overordnede fokus i Skoletjenesten på Museum Vestsjælland er kulturelt medborgerskab. Vi ønsker at børn, unge og voksne oplever at kunst- og kulturhistorie kan være med til at åbne for fællesskab, demokratisk dialog, medinddragelse og engagement.

Skoletjenesten udforsker løbende museet som alternativt læringsrum i samarbejde med pædagoger og lærere. Derfor har vi fokus på brugerinddragelse og partnerskaber med uddannelsessteder og institutioner.

Samtidig med at vi repræsenterer et alternativt læringsrum, så understøtter Skoletjenestens forløb også grundskolens fælles mål, børnehavernes pædagogiske læreplaner og de gymnasiale uddannelsers læreplaner.

Vi tager udgangspunkt i børn og unges livsverden, og har fokus på inddragelse af eleverne. På museet bliver historien og kunsten levende og fysisk. Og den oplevelsesbaserede læring er med til at åbne verden på nye måder.

Vi arbejder med mange forskellige pædagogiske metoder. Fælles er at de altid tager udgangspunkt i autentiske genstande og fortællinger, og er tilpasset målgruppen. Vi arbejder bl.a. med:

  • Dialogbaseret undervisning.
  • Genstandsbaseret undervisning.
  • Rollespil, EDUlarp og dilemmabaseret undervisning.
  • Historiske og kunstneriske værksteder samt praksisfaglighed.
  • Æstetiske læreprocesser.

Skoletjenesten på Museum Vestsjælland er et resultat af et partnerskab mellem Museum Vestsjælland og Skoletjenesten – Videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Kontakt museets Undervisnings- og Udviklingsansvarlig Marlene Kramm for yderligere information på
Tlf: 41 37 92 53
Mail: mar@vestmuseum.dk

Søgning

Note: Danish only