Nordmus-samarbejdet

Nordmus

NORDMUS er et netværk, som etablerer et regionalt dansk-tysk museumsforbund. Regionen på tværs af Østersøen har igennem årtusinder været præget af de samme kulturpåvirkninger både i det nuværende Slesvig Holsten og i Danmark.

Projektet skal derfor synliggøre og udnytte de regionale kulturelle rigdomme, så interessen for den grænseoverskridende region kan vækkes og den regionale bevidsthed fremmes.

Hovedformålet er at etablere en langtidsholdbar, stabil platform for samarbejde mellem museer i området på tværs af den dansk-tyske grænse. Projektet opbygger og vedligeholder et grænseoverskridende netværk af museer, forskningsinstitutioner og kulturarvsinstitutioner, der tilgodeser såvel faglig sparring som udveksling af viden og erfaring.

Ni partnere og 45 museer og institutioner

Nordmus-samarbejdet Gruppebillede

Projektets ni partnere inddrager i alt 45 museer og institutioner i regionen. Projektbudgettet udgør 1,19 mio. euro, og projektet gennemføres over tre år fra 2016 til 2018.

Søgning

Note: Danish only