Erasmus

Erasmus+ program v/ Museum Vestsjælland “Sharing Knowledge, Creating Impact”

“Sharing Knowledge, Creating Impact” er et strategisk partnerskabsprojekt som fokuserer på erfaringsudveksling mellem projektpartnere der arbejder indenfor formidling, undervisning og publikumsudvikling.

I “Sharing Knowledge, Creating Impact” arbejder vi sammen, deler erfaringer og lærer af hinandens forskellige tilgange til feltet.

Projektet er et samarbejde mellem Museum Vestsjælland og følgende museumspartnere:

Under projekter deltager partnerne i 4 "medarbejderudveksling":

  • 1. Udveksling 25. – 30. maj 2022: Jorvik Viking Festival, York, Storbritannien
  • 2. Udveksling 5. – 11. september 2022: Dublinia, Dublin, Irland
  • 3. Udveksling 28. – 31.august 2023 Museum Vestsjælland, Danmark
  • 4. Udveksling 23. – 29.oktober 2023 Stavanger, Norge

Museum Vestsjælland har fået besøg!

I uge 35, 2023 fik MVE nogle særlige gæster eller skal vi sige "kolleger" på besøg. Vi tog imod vores internationale museumskollegaer fra Dublin, Dublinia – The heart of Viking and Medieval Dublin (Kathrine McCormack og Patrick Herbage), fra York, Jorvik Viking Center (Sarah Strong og Rachel Bishop) og fra Stavanger, Arkeologisk Museum (Ellen Hagen, Steffen Simenstad og Heidi Wevle).

Fra mandag den 29/8 til torsdag den 31/8 fik MVE besøg af vores europæiske museumskolleger og samarbejdspartnere i projektet Sharing-Knowledge, Creating Impact, som MVE har deltaget i siden 2022. Vidensdelingsprojektet har hovedfokus på formidling og undervisning. Gruppen brugte besøgsdagene i Holbæk, Odsherred og Kalundborg, hvor de besøgte flere af vores afdelinger og deltog i en række praksisnære workshopsessions arrangeret af projekttovholderne fra MVE som arbejder bl.a. indenfor formidling, undervisning og publikumsudvikling. Der blev udvekslet viden og erfaringer med særligt fokus på, hvordan vi arbejder i læringssammenhæng med forskellige målgrupper. Besøget kulminerede med en seminardag for holdet på Holbæk Museum.

Læs også artiklen i Sjællandske Medier Odsherred om besøget

Erasmus Gruppe

Søgning

Note: Danish only