Bæredygtig Pop Up

Bæredygtig Pop Up – Strategiudvikling for ny bæredygtig og aktivitetsbåren pop up-formidling tæt på borgerne

Museum Vestsjælland og Middelfart Museum starter nyt projekt i 2023-2024 om Bæredygtig Pop Up i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen

Projektets baggrund

Museum Vestsjælland leder det nye projekt Bæredygtig Pop Up. Vi ser et behov for, og potentiale i, at være til stede i ”pop up”-formidling lokalt og uden for museernes fysiske rammer. I projektet vil vi nytænke formidlingsmaterialer i en ”upcycling” og udvikle metoder og strategi for at bringe genanvendt og ny formidling i spil lokalt og sammen med borgerne. Projektet skal munde ud i konkrete aktiviteter i Nykøbing Sjælland og Middelfart. Samtidigt udvikles udkast til strategiplan, der skal komme den samlede museumssektor til gode.

Bæredygtig Pop Up

Projektet handler især om at sikre bæredygtighed i den måde, vi formidler og udstiller på. Dette skal sikres ved en integreret tilgang til følgende fire bæredygtighedsparametre:

1. Kulturel bæredygtighed: Vi søger at inkludere forskellige stemmer for at betone kulturel mangfoldighed.

2. Social bæredygtighed: Vi søger at styrke lokale fællesskaber.

3. Miljømæssig bæredygtighed: Vi tilstræber et lavt klimaaftryk i prioriteringen af genanvendelse af f.eks. udstillingsmaterialer.

4. Økonomisk bæredygtighed: Vi vil udvikle strategi med forretningsmodeller, der sikrer en god balance mellem mål og ressourcer svarende de fire bæredygtighedskriterier.

Kontakt

Jonas Abkjær Andersen, projektleder
jaa@vestmuseum.dk
+45 2559 3851

Samarbejdspartnere

  • Museum Vestsjælland
  • Middelfart Museum
  • Odsherred Teater (ekstern partner)
  • Middelfart Kommune (ekstern partner)
  • Nationalpark Skjoldungernes Land (advisory)
  • Øhavsmuseet (advisory)

Bæredygtig Pop Up har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og kulturstyrelsen logo

Søgning

Note: Danish only