Faste udstillinger

Åbningstider

23. december 2022 – 3. marts 2023

Odsherreds Kunstmuseum har lukket, men åbner igen lørdag den 4. marts 2023.

Tlf.nr.: 59 43 23 53 besvares
tirsdag til søndag kl. 10.00 – 16.00.

Odsherreds Kunstmuseum huser en fast udstilling af Odsherredsmalerne, som kom til egnen omkring 1930 og som ønskede at genopdage det naturalistiske maleri. De var stærk socialt engagerede i deres kunst og stiftede samtidig kunstnersammenslutningen Corner.

Det særprægede og afvekslende landskab med det høje lys har igennem mere end 150 år tiltrukket kunstnerne, og landskabsmaleriet præger i høj grad samlingen på Odsherreds Kunstmuseum. Det er her muligt at opleve en nær forbindelse mellem billedet og den omverden, hvorfra det stammer. Det er ikke billeder løsrevet fra deres ophavssted, men det samme landskab lige uden for døren set og fortolket af forskellige temperamenter.

Som sit særpræg har Odsherreds Kunstmuseum naturligt nok først og fremmest valgt at specialisere sig i landskabskunsten, og det er museets mål at vise landskabsmaleriet udvikling fra dets udspring i guldalderen og frem til i dag.

Vidste du?

Set fra et kunstsynspunkt har Danmarkskortet sin særlige inddeling. Mange af landets egne er gennem årene taget i besiddelse af malere, som har gjort dem til deres kunstneriske domæne. Det gælder ikke alene den enkelte maler, men ofte hele kolonier af malere, der har slået sig ned samme sted og udvalgt sig deres særlige motivverden.

Der har været kunsterkolonier i Hornbæk, Skagen, Fyn, Bornholm og fra 1930 til 1970 i Odsherred. Denne egn er i dag vel nok det tættest befolkede område i landet med bosiddende kunstnere.