Ny bestyrelsesformand for Museum Vestsjælland

Tidligere afdelingschef i Kulturministeriet Steen Kyed bliver Museum Vestsjællands nye bestyrelsesformand.

Steen Kyed, der ved årsskiftet afsluttede en lang karriere i Kulturministeriet, har sagt ja til at blive Museum Vestsjællands nye bestyrelsesformand. Steen kommer med stor ledelseserfaring på topchefniveau fra chefstillinger i staten og bestyrelsesposter i private og offentlige virksomheder. I Kulturministeriet, hvor Steen har arbejdet siden 2001, har han bl.a. haft det direkte ansvar for kulturarvsområdet, idræt, film, Det Kongelige Teater, medier, de kunstneriske uddannelser samt samarbejdet med det regionale og kommunale niveau. På museumsområdet havde Steen bl.a. ansvaret for den sidste museumsreform i 2010/11, der oven på kommunalreformen førte til en lang række fusioner på museumsområdet – en af disse fusioner var Museum Vestsjælland, der blev skabt i 2013. Før Kulturministeriet har Steen gjort karriere som underdirektør i DR-nyheder og vicedirektør på Statens Museum for Kunst, hvor han bl.a. havde ansvaret for en omfattende om- og tilbygning af museet. Han har desuden også arbejdet i Finansministeriet.

I Midt- og Vestsjælland er glæden stor og forventningerne høje til den nye bestyrelsesformand. Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen udtaler: ”Jeg er virkelig glad for at Steen har sagt ja til at blive Museum Vestsjællands nye bestyrelsesformand og glæder mig meget til samarbejdet. Steen kommer til museet på det helt rigtige tidspunkt. Vi står over for en række større udviklings- og byggeprojekter. Her vil Steens erfaringer med både organisationsudvikling, ledelse, kulturinstitutioner og kulturpolitik sammen med hans imponerende netværk være en betydelig styrke i forhold til hele museets fortsatte udvikling”.

Steen Kyed ser frem til at påbegynde arbejdet som bestyrelsesformand for Museum Vestsjælland og udtaler: ”Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet og herunder ikke mindst samarbejdet med den øvrige bestyrelse og de 6 kommuner, der står bag museet”.

Museet har været igennem en lang og vellykket fusionsproces de sidste 10 år og står nu klar til at udvikle sig yderligere til gavn for museets mange brugere og besøgende. Den proces glæder jeg mig til at bidrage til” Museets tidligere bestyrelsesformand, Lars Petersson, valgte i foråret 2022 at trække sig fra posten for at hellige sig arbejdet som administrerende direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn. Siden da har næstformand Troels Brandt, der er Slagelse Kommunes repræsentant i bestyrelsen været konstitueret bestyrelsesformand. Troels og resten af museets bestyrelse er enige om, at Steen Kyed er den helt rette på posten og glæder sig ligeledes til samarbejdet.

Ud over formanden består museets bestyrelse af en repræsentant fra Roskilde Universitet og turismeerhvervet, to medarbejderrepræsentanter, en repræsentant for museumsforeningerne og én politiker fra hver af de 6 kommuner.

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune. Ansvarsområdet dækker således knap 40% af Sjælland, og museet har 11 udstillingssteder fordelt i de 6 kommuner.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Sidst ændret:
Del nyhed:

Andre nyheder

TV 2 Øst artikel

5000 år gamle menneskeknogler myldrer frem

Museums Vestsjællands arkæolog Lone Claudi-Hansen fortæller om fundet af kraniet i Skælskør Efter tre års intenst arbejde er det endelig lykkes arkæologerne at komme ned

Søgning

Note: Danish only