Mere om den spændende udgravning ved Engdraget

Så er arkæologer igen i gang nord for Slagelse. Området omkring Tidselbjerg, Mellemmarken og Engdraget har over flere omgange været under udgravning, grundet boligudstykninger i området (se Figur 1).

Med de tidligere udgravninger in mente, kom det derfor ikke som den store overraskelse, at der ville være arkæologiske spor på marken ved Engdraget, men overvældende er det dog alligevel.
Området er præget af bebyggelsesspor fra sen vikingetid og tidlig middelalder, hvilket dækker en periode fra omkr. år 900- 1400 e.v.t. Det vælter op med anlæg fra denne periode. Vi har nemlig fat i en landbebyggelse, eller en landsby, med gårde, som har ligget og rykket rundt i det samme område i løbet af de ca. 500 år landsbyen har været aktiv.

Mange konstruktioner
Indtil videre har vi 19 konstruktioner (huse eller hegn) på udgravningen (Figur 2 og 3), men der er ingen tvivl om, at det antal løbende vil stige, i takt med, at der bliver afrømmet mere og mere af feltet.

Figur 2
Figur 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses på oversigtsplanen (Figur 4), er udgravningen på Engdraget langt fra færdig, så det samlede overblik, må vi vente med at danne os, til hele marken er færdigafrømmet og færdigudgravet.

Figur 4

Dog har vi indtil videre nogle foreløbige nedslagspunkter, som kan nævnes.
Sydligst på feltet blev der fundet et grubehus, som ikke er noget vi finder hver dag, i det vestsjællandske område. Et grubehus er et lille produktionshus med nedgravet gulv. I dette grubehus, som stadig er under udgravning, er der indtil videre blevet fundet et stykke af en lille hvæssesten (slibesten) samt en fin tenvægt med omløbende furer (se Figur 5). De foreløbige fund kan tyde på, at der har foregået en eller anden form for tekstilproduktion i dette hus.

Figur 5

En mulig kælder?
Lidt nord for grubehuset, er vi ved at undersøge en tilnærmelsesvis rektangulær nedgravning, som ligger midt i Hus 2 (Figur 6). Grunden til, at vi lige sætter ind på den nedgravning nu, er fordi vi er ved at undersøge, om det muligvis kan være en kælder, da både formen og placeringen midt i huset, kunne sandsynliggøre dette. Om det er en kælder, eller ”blot” en grube, må vi vente i spænding med at finde ud af, til vi har gravet mere af den.

Figur 6

Fine fund
I en kogegrube (et bålanlæg) i kanten af en lavning, blev der fundet en fin ornamenteret trelagskam (Figur 7). Typen lader umiddelbart til at være fra vikingetid, men kan også strække sig ind i middelalder. Sammen med kammen blev der desuden fundet større skår af keramik samt dyreknogler. Hvorfor alle disse fine fund lige skulle henlægges i en kogegrube, kan vi på nuværende tidspunkt kun gisne om, men det er ikke hver dag, at man ser så mange fine fund i sådanne anlæg.

Figur 7

Desuden kan det nævnes, at der i den vestlige del af det, indtil videre, afrømmede areal, er fundet en nord-syd orienteret grøft. Denne grøft lader til at have markeret bebyggelsens afgrænsning, da det tydeligt ses, at huse og anlæg koncentrerer sig øst for grøften, mens der vest for grøften er meget anlægstomt (Figur 2 og 3 – se længere oppe i teksten).

Åben udgravning i efterårsferien
Til sidst kan det nævnes, at vi havde åben udgravning i efterårsferien, hvor man kunne komme og besøge udgravningen og tale med arkæologerne. Desværre lå dette arrangement på en meget regn- og stormfuld dag, hvilke betød, at meget få, meget seje mennesker valgte at trodse efterårsvejret og komme på besøg. Som man kan se på billederne, var der meget vådt (Figur 8) og blæsten væltede vores oversigtskort ned i mudderet, så man ikke længere kunne se indtegningerne af stolpehuller og gruber på det (Figur 9). Til gengæld ligner den oversigtsplan nu et kunstværk, der kunne være lavet af Uwe Max Jensen.

Figur 8
Figur 9

Vi glæder os til at holde Jer opdateret om udgravningen og dens resultater.

Sidst ændret:
Del nyhed:

Andre nyheder

Royal Run 2024

Fornemt royalt besøg

Mandag den 20. maj havde vi i Kalundborg fornemt royalt besøg. Dronning Mary kiggede forbi på vores stand lige ved starten af Royal Run og

Søgning

Note: Danish only