Den gode oplevelse -
Af kulturarv fra vikingetid og middelalder i Midt- og Vestsjælland samt andre steder i Nordeuropa

Ph.d.-projekt ved Andreas Bonde Hansen. Afsluttet august 2016

Afhandlingen afdækker historiekultur, oplevelser og formidlingstendenser i vikinge- og middelalderattraktioner i Danmark, Tyskland og Sverige.

Dette gøres med det strategiske sigte, at præsentere eksempler på kulturarvsoplevelser som kan tjene til udvikling af den midt- og vestsjællandske kulturarvsindustri. Afhandlingen fokuserer på overordnede konsumptionsmønstre, samt på det essentielle i den besøgendes personlige møde med kulturarven. Således præsenterer afhandlingen et teoretisk alternativ til det dominerende (typisk kritisk konstruktivistiske) paradigme, samt ny viden om, hvori attraktionskraften ved kulturarv fra vikingetid og middelalder ligger – vel at mærke den attraktionskraft som ’stikker dybere’  end pædagogik og teknologi. Endvidere præsenterer afhandlingen et overblik over ’attraktionslandskabet’, hvilket blandt andet foreslår at attraktionspotentialet inden for vikingetidsoplevelser, som disse tager sig ud anno 2016, er overvurderet af museums- og turismebranchen. Afhandlingen præsenterer også en ny brugergruppeinddeling, hvor følelser omkring konkrete fortællinger og materialiteter i kulturarvsoplevelsen inddrages på hidtil uset vis. En række eksempler på særdeles vellykkede kulturarvsoplevelser præsenteres i afhandlingen under fænomenet super-attraktioner – et attraktions fænomen som kan være til inspiration for Midt- og Vestsjællands attraktionsudvikling. Hvilke oplevelser der kan karakteriseres som super-attraktioner rummer en række overraskelser.      

Ph.d. projektet var et samarbejde mellem Da Danmark blev til, Museum Vestsjælland, Ny Trelleborg/Slagelse Kommune og Kulturstyrelsen.

Søgning

Note: Danish only