En rejse i Hvideslægtens fodspor

Foredragets indhold

Ingen dansk slægt har efterladt så mange legender og dominerende historiske skikkelser i vor historie som Hvideslægten. Skjalm Hvide, Absalon, Esbern Snare m.fl. har været med til at sætte deres præg på dansk historie og har efterladt sig flere synlige arkæologiske spor i landskabet på Sjælland.

 Til gengæld er der meget ny viden om slægten, som endnu er ukendt for de fleste. Blandt andet, at den ikke skal opfattes som én slægt, men som fire i hinanden indgiftede stormandsslægter. Foredraget “En rejse i Hvideslægtens fodspor” præsenterer den nyeste historiske og arkæologiske viden om slægten og dens kirker, borge og byer i Midt- og Nordvestsjælland.

Foredragsholder er middelalderarkæolog Martin Pavon.

praktisk info

Pris: folkeuniversitetstakst for 2024 2.423,37 kr.  + transportudgifter = 3 kr. pr. km med udgangspunkt Holbæk..

Varighed: 1 time + ½ times spørgetid.

Hvor: Vi kommer ud til jer, så I skal stille et lokale til rådighed med mulighed for opkobling til fremviser og I står selv for kaffe/kage.

Booking:

Send en forespørgsel med mulige datoer: booking@vestmuseum.dk eller ring på telefonnr. 72 10 01 69 for yderligere informationer.

Søgning

Note: Danish only