Fra muld til museum - book en arkæolog

Foredragets indhold

Mød en af Museum Vestsjællands arkæologer, der fortæller om arkæologiske undersøgelser, og hvad de bringer af ny viden om Vestsjællands fortid. I får lejlighed til at høre om undersøgelsernes resultater og se nogle af de mange fine fund, der bliver gravet frem. Hør også om nye metoder til at udpege interessante lokaliteter via iagttagelser fra luftfotos, terrænanalyser og historiske kort.

praktisk info

Pris: folkeuniversitetstakst for 2024 2.423,37 kr.  + transportudgifter = 3 kr. pr. km med udgangspunkt Holbæk.

Varighed: 1 time + ½ times spørgetid.

Hvor: Vi kommer ud til jer, så I skal stille et lokale til rådighed med mulighed for opkobling til fremviser og I står selv for kaffe/kage.

Booking:

Send en forespørgsel med mulige datoer: booking@vestmuseum.dk eller ring på telefonnr. 72 10 01 69 for yderligere informationer.

 

Søgning

Note: Danish only