Udgravning af jættestuen Baadslunde

I disse år er arkæologer fra Museum Vestsjælland i gang med at udgrave en af Sjællands største jættestuer. Undersøgelsen af den velbevarede jættestue Baadslunde ved Skælskør finansieres af Slots og Kulturstyrelsen og rummer knogler fra de gravlagte samt gravgaver i resterne af det knap 11 meter lange og to meter brede gravkammer.

Jættestuerne udgør kulminationen på bondestenalderens store stenbyggede gravmonumenter, og er bygget af tonstunge sten i tiden omkring 3300-3200 f. kr. Vinkelret på gravkammeret er anlagt en lang snæver gang, så man kunne komme ind og ud af gravhøjens indre. De store gravmonumenter blev opført i tusindvis i hele landet, over en periode på få hundrede år. I dag er langt størstedelen af dem nedlagt og ofte helt bortpløjede, men knap 700 er bevaret og er fredet i forbindelse med fredningsloven i 1937. Det er derfor sjældent, at der er mulighed for omfattende undersøgelser af en jættestues konstruktion og opbygning. Udgravningen af den sløjfede jættestue ved Skælskør rummer vigtig viden om både konstruktion og brug, deriblandt om de ritualer, gravskikke og øvrige gravlæggelser der er foregået i højen gennem tiden.

Luftfoto Af Udgravningenved Skælskør
Foto 1 Luftfoto Af Udgravningen ved Skælskør
Skitse Af Jættestuekammeret Tegnet I 1884
Figur 2 Skitse Af Jættestuekammeret Tegnet I 1884

Udgravning

Jættestuen var kendt fra beskrivelser i slutningen af 1800-tallet hvor den blev sløjfet. Men det var først da en detektorfører i 2021 fandt et kranie på marken ved Skælskør, at det stod klart, at meget stadig var bevaret under muldlaget. Udgravningen begyndte i 2022 og indtil videre er kammeret og de forskellige konstruktionsmæssige lag omkring dette afdækket. Under højen lå også en endnu ældre – og hidtil ukendt megalitgrav – en stendysse. Omkring den er der bevaret ardspor fra opdyrkning af jorden i de allertidligste landbrugssamfund. De forskellige elementer i gravhøjen undersøges ved en kombination af detaljeret arkæologisk dokumentation med fotogrammetri samt en variation af naturvidenskabelige og arkæologiske analyser. Udgravningen fortsætter i 2024, blandt andet med deltagelse af studerende fra Københavns Universitet.

Fotos af fund fra udgravningen

Udgravningsbillede jættestuen ved Skælskør
Foto 3 Udgravningsbillede
Tværpil Fra Gravkammeret
Foto 4 Tværpil fra gravkammeret
Menneskekraniet Der Blev Fundet Af Detektorfører I 2021
Foto 5 Menneskekraniet der blev fundet af detektorfører i 2021
Keramikskår Fra Gravkammere
Foto 6 Lerkarskår fra gravkammeret

Projektleder

Lone Claudi Hansen Projektansvarlig

Lone Claudi-Hansen

Museumsinspektør og Phd. studerende

lch@vestmuseum.dk

tlf. 61610379

Projektet er støttet af:

Søgning

Note: Danish only