hvem behøver en by?

Museum Vestsjælland har igennem tre kampagner foretaget forskningsudgravning ved Herslev i Vestsjælland. Her har vi afdækket en gård fra 1100-1200 årene med bevarede kulturlag blandt andet i form af gulvlag og affaldslag. 

Undersøgelserne har tilvejebragt et sjældent og interessant genstandsmateriale, der giver os et særligt indblik i gårdens status og funktion. I det hele taget har vi på Museum Vestsjælland haft fokus på den middelalderlige landbebyggelse i forbindelse med forsknings- og bygherrefinansierede undersøgelser. 

Undersøgelserne tegner et billede af en landbebyggelse i tidlig- og højmiddelalderen med vidtrækkende kontakter og differentieret økonomiske ressourcer. Hvordan spiller det sammen med de mange købstæder, der på samme tid får købstadsrettigheder, markedsmonopoler og kongelig beskyttelse? Og hvordan kommer den sociale, økonomiske og identitetsskabende position til udtryk i udviklingen fra vikingetidens rige genstandsmateriale til middelalderens landsbyfællesskaber? 

Projektet er udviklet i samarbejder med Sjællands Middelalder, der er et konsortium af de sjællandske museer. Der er etableret samarbejder med Københavns Universitet og Århus Universitet og undersøgelserne i Herslev er finansieret dels af Museum Vestsjælland og dels af Slots- og kulturstyrelsen.

Henvisninger:

Borake, Trine Louise. 2021. “En Vestsjællandsk Middelalderbebyggelses Udvikling Og Relationer. Mellemmarken 1 Og Tidselbjerg Fra 900-1300.” Gefjon, no. 6: 9–77.

Borake, Trine Louise. 2022. “Rurale Relationer Landsbyernes Rolle i Udviklingen Af Det Middelalderlige Samfund.” Landskaber Og Strategier Sociale Miljøer Og Identitet Middelalderens Rurale Danmark, MIRUDA, Jysk Arkæologisk Selskab 124, 2022 (3): 93–108.

https://pure.kb.dk/da/persons/trine-loiuse-borake

https://vestmuseum.academia.edu/TrineBorake

1. De Arkæologiske Undersøgelser Ved Herslev.
Billede 1: De arkæologiske undersøgelser ved Herslev. Foto: Museum Vestsjælland
Udgravningen ved Herselv set fra luften..
Billede 2: Udgravningen ved Herselv set fra luften. Foto: Museum Vestsjælland
Stensat brønd fra Herslev
Billede 3: Stensat brønd fra Herslev. Foto: Museum Vestsjælland

Søgning

Note: Danish only