Boeslunde – nøglen til Danmarks vugge

Boeslunde er en helt særlig lokalitet mellem Slagelse og Korsør. De tusindvis af detektorfund herfra vidner om, at stedet har haft en helt unik funktion og en særegne position. 

Det er især fund af hele fire guldgubbe patricer, der gør stedet specielt, da sådan en koncentrations ikke kendes andet sted. I kombination med de øvrige fund, flere skattefund og en stedkontinuitet fra bronzealderen indtager Boeslunde en nøgleposition i jernalder og vikingetid. Der mangler imidlertid grundige analyser af det enorme materiale. Det inkluderer registrering og nyklassificering af detektorfundene, digitalisering af ældre udgravninger og nye undersøgelser, der skal afsløre haller og produktionsområder. 

Når denne grundbearbejdning af materialet er på plads, kan Boeslunde for fulde sejl træde ind i kampen om Danmarks vugge. Det er hensigten med dette projekt, der er i sin vorden.

Forskning Boeslunde - guldklip

Billede 1: Guldklip

Forskning Boeslunde _ jenbrynsbeslag Fra Pragthjelm
Forskning Boeslunde - Guldgubbepatrice

Billede 2: Øjenbrynsbeslag fra pragthjelm

Billede 3:. Guldgubbepatrice

Søgning

Note: Danish only