Litteraturliste

 • Algreen-Ussing, Gregers; Bek, Lise & Hansen, Jens Schjerup (red.)(1996): Har de en æstetik? De kulturelle bevægelsers brug og formning af byens og landskabets rum. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Eriksen, Viktoria Holst (2008): Bedre Byggeskik og formalismens logik. Målsætning og æstetik hos Landsforeningen Bedre Byggeskik 1915-65. I:
 • Christiansen, Jørgen Hegner (red.): Architectura 30. Arkitekturhistorisk Årsskrift. København: Arkitektens Forlag.
 • Floris, Lene (2005): Bedre Byggeskik – Bevægelse og bygninger. Holbæk: Holbæk Museum og Thanning & Appel.
 • Jensen, Thomas Bo (2006): P.V. Jensen-Klint. København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag.
 • Lyhne, Vagn & Nielsen, Kristian Berg (red.)1994: Tankebygninger. Arkitektur og kunsthåndværk 1851-1914. Aarhus: Forlaget Klim.
 • Nielsen, Hans Peter Svendler (1979): Bedre Byggeskik. Erhvervshistorisk årbog 1979. Meddelelser fra Erhvervsarkivet nr.29.
 • Nielsen, Harald (1926): Boligbogen. Tegninger og Beskrivelser af smaa Enfamiliehuse. Landsforeningen Bedre Byggeskik.
 • Nielsen, Harald (1928): Bygningens Facaderelief. Den dekorative Stilklædning. Landsforeningen Bedre Byggeskik.
 • Nielsen, Harald (1932): Bygmesterbogen. Optryk af Arbejder og Artikler fra Bedre Byggeskiks Aarsskrifter 1918-28. Nyt Nordisk Forlag.
 • Nielsen, Harald (1941): Den 2den Bygmesterbog. Skandinavisk Forlag
 • Olesen, Peter (1989): Bakkekammen – en vej i Holbæk. Borgen
 • Olesen, Peter & Mortensen, Peter Duelund (1988): Holbæk-arkitekten Marius Pedersen 100 år 1888-1988. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune.
 • Olsen, Nina Dahlmann (1992): Arkitekten Ivar Bentsens unge år 1900-1920. Foreningen til gamle bygninger bevaring

Søgning

Note: Danish only