Spændende udgravning ved Lille Grandløse

Museets arkæologer har de seneste måneder været i gang med en større undersøgelse forud for boligbyggeri ved Lille Grandløse, i den sydlige del af Holbæk, efter at der i prøvegravningen blev påvist treskibede langhuse og hegnsforløb fra jernalderen. Da vi i oktober begyndte at rømme mulden af, som led i den egentlige arkæologiske undersøgelse, viste […]

Mere om den spændende udgravning ved Engdraget

Så er arkæologer igen i gang nord for Slagelse. Området omkring Tidselbjerg, Mellemmarken og Engdraget har over flere omgange været under udgravning, grundet boligudstykninger i området (se Figur 1). Med de tidligere udgravninger in mente, kom det derfor ikke som den store overraskelse, at der ville være arkæologiske spor på marken ved Engdraget, men overvældende […]

Åben udgravning ved Engdraget

Åben udgravning ved Engdraget

Se udsendelsen 14:58 inde i programmet. https://www.tv2east.dk/nyheder/19-10-2021/1930/1930-19-okt-2021  Læs mere om udgravningen og find adressen ved at følge dette link: åben udgravning ved Engdraget

Flot fremmøde til fremvisning af sølvskatten

Sølvskatten fra Vedbygård

Søndag den 3. oktober var der på Sorø museum fremvisning af sølvskatten med over 600 sølvmønter. I 1000-tallet gravede en velhavende mand et kar fyldt med sølvmønter ned i jorden ved Vedbygård nær Ruds Vedby. Det var vel meningen, at formuen kun skulle ligge i jorden en kort tid, men den blev ikke gravet op […]

Ny formand i Kalundborg Arkæologiforening og nyvalgt bestyrelse.

Ny formand i Kalundborg Arkæologiforening og nyvalgt bestyrelse. Knabstrup d. 15/7-2021 Efter det frygtelige tab af vores engagerede og allestedsværende formand, der døde pludselig, har Kalundborg Arkæologiforening levet i skyggen af sorgen og af corona virus, indtil vi d. 21/6 kunne holde generalforsamling. Efter konstituering d. 30/6 er bestyrelsen som følger: Helle Gjøl blev valgt […]

MVE i TV ØST i udsendelsen Under Jorden

Arkæologi afdelingen medvirker i udsendelsen Under Jorden, se udsendelsen her: Under Jorden – Forundersøgelse i Bregninge – Under Jorden | TV2 ØST (tv2east.dk)