Museum Vestsjællands arkæologer har travlt inden Kalundborg motorvejen kan åbne

Kalundborg Motorvej Søgegravning TV Kalundborg

Museum Vestsjælland har det sidste halve år været i gang med at grave søgegrøfter på det areal, som senere skal blive til sidste etape af Kalundborgmotorvejen. Alene i Kalundborg Kommune skal der graves omkring 90 km søgegrøfter. Det er vådt, meget vådt og til tider også meget koldt, for de arkæologer der i øjeblikket er […]

Lokal arkæologisk udgravning når Slots-og Kulturstyrelsens Top-10

Jættestue

Museum Vestsjælland har i 2022 haft travlt med at udgrave en overpløjet jættestue ved Skælskør, der blandt andet har afdækket et helt nyt og ukendt gravkammer og 5000 år gamle menneskeknogler. Udgravningen er kommet med på Slots- og Kulturstyrelsens top- 10 liste over årets mest imponerende arkæologiske fund. Herunder kan du læse mere om fundet […]

Spændende udgravning ved Lille Grandløse

Museets arkæologer har de seneste måneder været i gang med en større undersøgelse forud for boligbyggeri ved Lille Grandløse, i den sydlige del af Holbæk, efter at der i prøvegravningen blev påvist treskibede langhuse og hegnsforløb fra jernalderen. Da vi i oktober begyndte at rømme mulden af, som led i den egentlige arkæologiske undersøgelse, viste […]

Mere om den spændende udgravning ved Engdraget

Så er arkæologer igen i gang nord for Slagelse. Området omkring Tidselbjerg, Mellemmarken og Engdraget har over flere omgange været under udgravning, grundet boligudstykninger i området (se Figur 1). Med de tidligere udgravninger in mente, kom det derfor ikke som den store overraskelse, at der ville være arkæologiske spor på marken ved Engdraget, men overvældende […]

Åben udgravning ved Engdraget

Åben udgravning ved Engdraget

Se udsendelsen 14:58 inde i programmet. https://www.tv2east.dk/nyheder/19-10-2021/1930/1930-19-okt-2021  Læs mere om udgravningen og find adressen ved at følge dette link: åben udgravning ved Engdraget

Flot fremmøde til fremvisning af sølvskatten

Sølvskatten fra Vedbygård

Søndag den 3. oktober var der på Sorø museum fremvisning af sølvskatten med over 600 sølvmønter. I 1000-tallet gravede en velhavende mand et kar fyldt med sølvmønter ned i jorden ved Vedbygård nær Ruds Vedby. Det var vel meningen, at formuen kun skulle ligge i jorden en kort tid, men den blev ikke gravet op […]

Ny formand i Kalundborg Arkæologiforening og nyvalgt bestyrelse.

Ny formand i Kalundborg Arkæologiforening og nyvalgt bestyrelse. Knabstrup d. 15/7-2021 Efter det frygtelige tab af vores engagerede og allestedsværende formand, der døde pludselig, har Kalundborg Arkæologiforening levet i skyggen af sorgen og af corona virus, indtil vi d. 21/6 kunne holde generalforsamling. Efter konstituering d. 30/6 er bestyrelsen som følger: Helle Gjøl blev valgt […]

MVE i TV ØST i udsendelsen Under Jorden

Arkæologi afdelingen medvirker i udsendelsen Under Jorden, se udsendelsen her: Under Jorden – Forundersøgelse i Bregninge – Under Jorden | TV2 ØST (tv2east.dk)

Søgning

Note: Danish only