Testside til præsentation af forskningsprojekter

Beskrivelse af alle de spændende forskningsprojekter som de kloge og dedikerede arkæologer bedriver ved Museum Vestsjælland Ph.d.-projekt ved ……… igangsat 20.., forventes afsluttet 202…. Spændende, fascinerende, uddybende og fængende tekst om det emne, som et klogt menneske lige nu sidder og fordyber sig i. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod […]

kulturarv fra vikingetid og middelalder

Den gode oplevelse – Af kulturarv fra vikingetid og middelalder i Midt- og Vestsjælland samt andre steder i Nordeuropa Ph.d.-projekt ved Andreas Bonde Hansen. Afsluttet august 2016 Afhandlingen afdækker historiekultur, oplevelser og formidlingstendenser i vikinge- og middelalderattraktioner i Danmark, Tyskland og Sverige. Dette gøres med det strategiske sigte, at præsentere eksempler på kulturarvsoplevelser som kan […]

Den rette stemning

Den rette stemning – stoflige virkninger i landsforeningen Bedre Byggeskiks arkitektur Ph.d.-projekt gennemført af Pernille Henriette Wiil og afsluttet november 2016 Landsforeningen Bedre Byggeskik (1915-1965) blev stiftet for at højne den arkitektoniske kvalitet i de danske landområder. Landsforeningens eftermæle er præget af forestillingen om ’godt håndværk i gode materialer’ samt af et af dansk arkitekturs […]

Fra viking til Hvider

Fra viking til Hvider – Eliteresidenser og byudvikling i Vestsjælland i det 6.-12. århundrede Ph.d.-projekt gennemført af Trine Borake september 2016 – september 2019 Projektet sætter fokus på de samfundsmæssig omvæltninger, der sker i perioden 800-1100, og som er karakteriseret ved overgangen fra vikingetid til middelalderen. Her går man fra et samfund kendetegnet ved mange […]

Hjælp os! Vær med til et interview om vores formidling

Digital formidling Museum Vestsjælland

Ved Museum Vestsjælland vil vi altid gerne høre fra vores mange gæster og brugere. Derfor har du chancen for at deltage i et kort interview særligt om vores digitale formidling. Hvis du f.eks. har hørt vores podcasts, set vores film, eller prøvet vores anden digitale formidling vil vi meget gerne høre fra dig. Det vil […]

Bedre Byggeskik

Bedre Byggeskik Velkommen til Museum Vestsjællands side om bevægelsen Bedre Byggeskik og Bakkekammen 45, Danmarks eneste museum for Bedre Byggeskik. På denne side kan du læse mere om Bedre Byggeskik, der i første halvdel af det 20. århundrede arbejdede for en højnelse af den danske bygningskultur. Læs også mere om interiørmuseet i villaen på Bakkekammen […]

Bedre Byggeskik – Litteraturliste

Litteraturliste Algreen-Ussing, Gregers; Bek, Lise & Hansen, Jens Schjerup (red.)(1996): Har de en æstetik? De kulturelle bevægelsers brug og formning af byens og landskabets rum. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. Eriksen, Viktoria Holst (2008): Bedre Byggeskik og formalismens logik. Målsætning og æstetik hos Landsforeningen Bedre Byggeskik 1915-65. I: Christiansen, Jørgen Hegner (red.): Architectura 30. Arkitekturhistorisk Årsskrift. København: […]

Mit Bedre Byggeskikhus

mit bedre byggeskikhus Er mit hus Bedre Byggeskik? Der er mange mennesker, der gerne vil vide, om de bor i et Bedre Byggeskik-hus. Der er flere faktorer, der kan definere, om et hus er Bedre Byggeskik – nogle er mere ligetil end andre.Landsforeningen Bedre Byggeskik leverede gennem foreningens levetid fra 1915 til 1965 forslag og […]

God, bedre, bedst?

god, bedre, bedst? Traditionens orden Ordet “Bedre” i Landsforeningen Bedre Byggeskiks navn indikerer, at noget er bedre end noget andet – det etablerer en norm. Ordet “skik” henviser til tradition som i “skik og brug”, men ligeledes til orden som i “at sætte skik på” noget. Tradition og orden er centrale begreber i foreningens arkitektoniske […]

Marius Pedersens liv og virke

Marius Pedersens liv og virke Gode samfundsborgere i den spirende velfærdsstat Bakkekammen 45’s beboere, og det liv der udfoldede sig inden for husets rammer, var ligesom huset selv eksemplarisk for Landsforeningen Bedre Byggeskiks værdier og idealer. Både Emma og Marius Pedersen var aktive i flere af de mange foreninger, der skulle (ud)danne, vejlede og opdrage […]

Søgning

Note: Danish only