Lokal arkæologisk udgravning når Slots-og Kulturstyrelsens Top-10

Jættestue

Museum Vestsjælland har i 2022 haft travlt med at udgrave en overpløjet jættestue ved Skælskør, der blandt andet har afdækket et helt nyt og ukendt gravkammer og 5000 år gamle menneskeknogler. Udgravningen er kommet med på Slots- og Kulturstyrelsens top- 10 liste over årets mest imponerende arkæologiske fund. Herunder kan du læse mere om fundet […]

ÅBENT HUS – Arkæologisk udgravning ved Herslev

Åben Udgravning Herslev

Museets arkæologer er tilbage i Herslev. Her graver vi for tredje gang på et velbevaret gårdsanlæg fra 1200-tallet og vi inviterer til åben hus udgravning med fortællinger om fund. Gennem en årrække er der gjort en række spændende detektorfund på marken takket være engagerede detektorfolk. Der er foretaget en rekognoscering med stor hjælp fra Kalundborg […]

Fortidsminder i Broby Vesterskov

Broncealdergravhøj

Kom med til fortidsmindedag med tur i den lysegrønne forårsskov til bronzealdergrave og marksystemer fra jernalderen og forbi nye skovdiger og skovveje.

Spændende udgravning ved Lille Grandløse

Museets arkæologer har de seneste måneder været i gang med en større undersøgelse forud for boligbyggeri ved Lille Grandløse, i den sydlige del af Holbæk, efter at der i prøvegravningen blev påvist treskibede langhuse og hegnsforløb fra jernalderen. Da vi i oktober begyndte at rømme mulden af, som led i den egentlige arkæologiske undersøgelse, viste […]