Fortidsminder i Broby Vesterskov

Broncealdergravhøj

Kom med til fortidsmindedag med tur i den lysegrønne forårsskov til bronzealdergrave og marksystemer fra jernalderen og forbi nye skovdiger og skovveje.

Spændende udgravning ved Lille Grandløse

Museets arkæologer har de seneste måneder været i gang med en større undersøgelse forud for boligbyggeri ved Lille Grandløse, i den sydlige del af Holbæk, efter at der i prøvegravningen blev påvist treskibede langhuse og hegnsforløb fra jernalderen. Da vi i oktober begyndte at rømme mulden af, som led i den egentlige arkæologiske undersøgelse, viste […]

Mere om den spændende udgravning ved Engdraget

Så er arkæologer igen i gang nord for Slagelse. Området omkring Tidselbjerg, Mellemmarken og Engdraget har over flere omgange været under udgravning, grundet boligudstykninger i området (se Figur 1). Med de tidligere udgravninger in mente, kom det derfor ikke som den store overraskelse, at der ville være arkæologiske spor på marken ved Engdraget, men overvældende […]

Åben udgravning ved Engdraget

Åben udgravning ved Engdraget

Se udsendelsen 14:58 inde i programmet. https://www.tv2east.dk/nyheder/19-10-2021/1930/1930-19-okt-2021  Læs mere om udgravningen og find adressen ved at følge dette link: åben udgravning ved Engdraget

Åben udgravning ved Engdraget

Åben udgravning ved engdraget

Kom med til åben udgravning ved Engdraget og bliv klogere på landbebyggelse fra sen vikingetid og tidlig middelalder.