ÅBENT HUS – Arkæologisk udgravning ved Herslev

Åben Udgravning Herslev

Museets arkæologer er tilbage i Herslev. Her graver vi for tredje gang på et velbevaret gårdsanlæg fra 1200-tallet og vi inviterer til åben hus udgravning med fortællinger om fund. Gennem en årrække er der gjort en række spændende detektorfund på marken takket være engagerede detektorfolk. Der er foretaget en rekognoscering med stor hjælp fra Kalundborg […]

Fortidsminder i Broby Vesterskov

Broncealdergravhøj

Kom med til fortidsmindedag med tur i den lysegrønne forårsskov til bronzealdergrave og marksystemer fra jernalderen og forbi nye skovdiger og skovveje.

Spændende udgravning ved Lille Grandløse

Museets arkæologer har de seneste måneder været i gang med en større undersøgelse forud for boligbyggeri ved Lille Grandløse, i den sydlige del af Holbæk, efter at der i prøvegravningen blev påvist treskibede langhuse og hegnsforløb fra jernalderen. Da vi i oktober begyndte at rømme mulden af, som led i den egentlige arkæologiske undersøgelse, viste […]

Mere om den spændende udgravning ved Engdraget

Så er arkæologer igen i gang nord for Slagelse. Området omkring Tidselbjerg, Mellemmarken og Engdraget har over flere omgange været under udgravning, grundet boligudstykninger i området (se Figur 1). Med de tidligere udgravninger in mente, kom det derfor ikke som den store overraskelse, at der ville være arkæologiske spor på marken ved Engdraget, men overvældende […]

Åben udgravning ved Engdraget

Åben udgravning ved Engdraget

Se udsendelsen 14:58 inde i programmet. https://www.tv2east.dk/nyheder/19-10-2021/1930/1930-19-okt-2021  Læs mere om udgravningen og find adressen ved at følge dette link: åben udgravning ved Engdraget