Overvejer du at donere ting til museet?

Museum Vestsjælland får tilbudt mange genstande. De genstande, som museet vælger at sige ja tak til, er udvalgt efter en række kriterier, som Museum Vestsjælland har vedtaget og opfylder de krav Kulturarvsstyrelsen stiller til et statsanerkendt museum. 

Kriterierne for, om genstanden skal indlemmes i samlingerne kan samles i fem punkter:

1. Hører genstanden ind under museets indsatsområde? 

Museum Vestsjællands indsatsområde dækker Sorø, Slagelse, Ringsted, Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommuner og dækker emner inden for købstadshistorie, bygningskultur, havnehistorier, skolehistorie, handel-, håndværks- og industrihistorie, landbrugs-historie, kystkultur, fritidskultur og arkæologi.

2. Proveniens – som hjemsted

Hvis genstanden ikke stammer fra indsamlingsområdet, hører den til på et andet museum.

3. Proveniens – den gode historie 

Det er vigtigt, at en genstand tilfører museet ny viden og museet derfor kender mest muligt til genstandens oprindelse og „livshistorie“, jo mere man ved, jo større kulturhistorisk værdi.

Arkæologiske genstande skal kunne stedfæstes forholdsvist præcist. Eksempelvis er det ikke nok at angive, at genstanden er fundet i Ugerløse; det er nødvendigt at kunne udpege marken den er fundet på.

4. Bevaringstilstand 

Museet er nødt til at se kritisk på genstandenes tilstand, inden de bliver indsamlet, det koster mange penge at konservere og sætte i stand.

5. Findes genstanden i samlingen i forvejen? 

Det er ikke nødvendigt at indsamle en genstand, hvis museet allerede råder over tilsvarende genstande, men den gode historie bør måske indsamles.

Skriv du har en genstand, som du gerne vil donere, så skriv en mail til historie@vestmuseum.dk, med så mange som mulige informationer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Hvad sker der med den indleverede genstand?

Når museet har sagt ja tak til en genstand, bliver den rengjort (evt. konserveret), får et genstandsnummer, bliver fotograferet, registreret med alle oplysninger, opmålt, beskrevet og opmagasineret. 

Museet registrerer efter Dansk Museums Dokumentationsstandard. Dette betyder, at alle relevante oplysninger bliver samlet i en museumssag og indført i museernes registreringssystem SARA. Når sagen er færdigregistreret, er der adgang til en del af oplysningerne samt fotos af genstanden på internettet: 

http://www.kulturarv.dk/mussam 

Museet kan desværre ikke udstille alle de genstande der rådes over og derfor bliver de fleste opbevaret på museets klimastyrede magasiner. Herfra bliver genstandene taget ud til skiftende udstillinger og forskningsprojekter. Museet låner også genstande ud til andre museer og udstillingssteder. Desuden kan forskere og andre interesserede få adgang til samlingerne ved henvendelse til museet.

For at netop Deres eventuelle donation til museet overholder de krav der stilles til en museumsgenstand, er det vigtigt, at De aftaler tid med det lokale museums personale, så der er god tid til at få alle oplysninger indsamlet sammen med genstandene.

Download et eksemplar af teksten her

Søgning

Note: Danish only