Våben i vestsjælland

Våben og rytterudstyr forbindes traditionelt med kongen og hans hird, og ses som et udtryk for magt, kontrol, tvang eller truslen herom. I de senere år har et akkumuleret arkæologisk materiale imidlertid sat spørgsmålstegn ved den forestilling, og våbendele og rytterudstyr findes på en lang række rurale fundpladser uden umiddelbare magtpolitiske relationer. Hvordan skal vi forklare det?

På trods af en akkumuleret mængde våbenfund udgør denne genstandsgruppe stadig en forbavsende lille del af det samlede arkæologiske materiale, og mængden af våbenfund og rytterudstyr synes ikke at stå mål med den store betydning de tillægges i et forhistorisk narrativ. Våben som middel i et magtpolitisk spil kalder derfor på en detaljeret kortlægning og revideret syntese. Gennem en kritisk vurdering af det arkæologiske materiale, med hovedvægt på detektorfund forventes analyseresultaterne at sætte spørgsmålstegn ved fortællingen om et militariseret samfund. Anvendelsen af nye teoretiske perspektiver forventes at pege på komplekse magtmekanismer i jernalder og frem til middelalder, på tværs af sociale og geografiske skel. 

Projektet er støttet af Beckett Fonden og Augustinus Fonden og etableret i samarbejde med Nationalmuseet

Seletøjsbeslag Fra Havbyrd
Ringknop. Fra Farendløse Lav Opløsning.

Billede 1: Seletøjsbeslag fra Havbyrd. 

Billede 2: Sværdfæstegreb med ringknop fra Farendløse

Augustinus Fonden Logo 2line CMYK Black

Seminar om våben og rideudstyr fra det 1. årtusinde

Museum Vestsjælland afholdt sammen med Nationalmuseet et internationalt seminar i på Fæstningen i Korsør: Hvis jeg må se din, må du se min – våben og rideudstyr fra det 1. årtusinde.  Seminariet sparkede museumsinspektør Trine Borakes projekt om Våben i Vestsjælland i gang. Projektet, der foregår i samarbejde med Mads Degnsø Jessen fra Nationalmuseet, skal afdække fund af våben og rideudstyr fra det første årtusinde med henblik på at blive klogere på den social organisation i regionen.

Download et resumé af foredragene her (52 MB).

Søgning

Note: Danish only